Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ριζικές αλλαγές σε δημοτικό και γυμνάσιο από Σεπτέμβριο

Από τη φετινή χρονιά σχεδιάζονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και την ύλη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έτσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα γίνουν είναι οι εξής:

1. Ενοποίηση σχολείων, εκτός από τα ολιγοθέσια.

2. Ώρα σχολάσματος: 1.15 μμ.

3. Νέα γνωστικά αντικείμενα σε 2.218 σχολικές μονάδες.

4. Ώρα λειτουργίας ολοήμερων: 1.15 μμ. – 4 μμ.

5. Στα ολοήμερα οι μαθητές θα ξεκουράζονται, θα μελετούν για την επόμενη μέρα και θα παρακολουθούν κάποιο επιλεγόμενο μάθημα.

6. Αν χρειαστεί, θα υπάρχει τμήμα 7-8 η ώρα το πρωί.

7. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο: α. όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας και ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, β. πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.).

8. Η ώρα φαγητού-χαλάρωσης αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας.

9. Η αποχώρηση από τα ολοήμερα θα γίνεται: στις 4 μμ., στις 3 μμ. ή με ευθύνη του υπεύθυνου λειτουργίας του ολοήμερου.      

 

Για το γυμνάσιο οι αλλαγές που θα γίνουν είναι οι εξής:

1. Τα τρία τρίμηνα θα γίνουν δύο τετράμηνα.

2. Αύξηση του αριθμού των διδακτικών εβδομάδων και περιορισμός προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

3. Περιορισμός των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις.

4. Μείωση κατά τρεις ώρες του ωρολόγιου προγράμματος σε τέσσερα μαθήματα.       

5. Στο δεύτερο τετράμηνο, αντί για ωριαίο διαγώνισμα μπορεί να γίνει ανάθεση συνθετικών εργασιών.

6. Εξορθολογισμός διδακτέας ύλης.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop