Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
CIPR Chartered Institute of Public Relations Certificate Δημόσιες Σχέσεις Chartered Institute of Public Relations
CIMA Chartered Institute of Management Accountants Designation Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Έργων Chartered Institute of Management Accountants
CIA Certified Internal Auditor Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
CIPM Certified in Investment Performance Measurement Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά CFA Institute
CFA Chartered Financial Analyst Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά CFA Institute
CBM Certified Business Manager Διαχείριση Έργων
ACCA Association of Chartered Certified Accountants Qualification Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK

Σελίδες