Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
PMP Project Management Professional Διαχείριση Έργων, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
CertIA Certificate in Internal Auditing Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος Association of Chartered Certified Accountants UK
CertIFR Certificate in IFRS (International Financial Reporting Standards) Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
DipIFR Diploma IFRS (International Financial Reporting Standards) Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Association of Chartered Certified Accountants UK
CISM Certified Information Security Manager Πληροφορική ISACA
CGEIT Certified in the Governance of Enterprise IT Πληροφορική ISACA
CRISC Certified in Risk and Information Systems Control Πληροφορική ISACA
IRCA IRCA Certificated Auditor Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Register of Certificated Auditors
CBAP Certified Business Analysis Professional Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Institute of Business Analysis
CCBA Certification of Competency in Business Analysis Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά International Institute of Business Analysis

Σελίδες