Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση (συντ.) Πιστοποίηση Κατηγορία Φορέας πιστοποίησης Πάροχοι εκπαίδευσης
ORACLE Certified Oracle Certified (Databases, Java and Middleware, Applications, Server and Storage Systems) Πληροφορική Oracle University
PASS Programs in Analytics and Statistical Studies Στατιστική, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Statistics Education
CCSA Certification in Control Self-Assessment Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
GradStat Graduate Statistician Στατιστική Royal Statistical Society
EVP Earned Value Professional Διαχείριση Έργων AACE
PMI-RMP PMI Risk Management Professional Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά Project Management Institute
PMI-SP PMI Scheduling Professional Διαχείριση Έργων Project Management Institute
CGAP Certified Government Auditing Professional Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος The Institute of Internal Auditors
CFSA Certified Financial Services Auditor Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος, Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά The Institute of Internal Auditors
CRMA Certification in Risk Management Assurance Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος The Institute of Internal Auditors

Σελίδες