Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

…πόσο απαραίτητες είναι οι δεξιότητες του Web design για την εύρεση εργασίας;

Πάνω από 9.500 θέσεις εργασίας στην ΕΕ προσφέρονται για τον τομέα του webdesign και μόνο, σύμφωνα με τη Eures, την επίσημη πύλη για την εργασία στην ΕΕ. Στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν καταχωρούνται όλες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Παγκοσμίως, η έρευνα του LinkedIn θέτει στην τρίτη θέση για το 2016 την ζήτηση ειδικοτήτων σχετικών με το web (Web Architecture and Development Framework). Με λίγα λόγια, για το 2017, αναμένεται η ειδικότητα αυτή να είναι η τρίτη πιο περιζήτητη παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτηση για άτομα με δεξιότητες στον τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών), γιατί διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός όσων έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και μεταναστεύουν αναζητώντας κάτι καλύτερο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2016).

Κι αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις θέσεις εργασίας, που δεν είναι θέσεις web, αλλά χρειάζονται σχετικές δεξιότητες, τότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι να συμπληρώσει τις γνώσεις του πάνω στον τομέα αυτό.

Στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται αυτήν την περίοδο δύο εξ αποστάσεως προγράμματα σε Web Design and Front End Developer Expertise και σε Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας, τα οποία θα σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να βελτιώσετε τη θέση σας στην αγορά εργασίας.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop