Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψάχνεις δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι πρέπει να γνωρίζεις

Η κρίση έχει οδηγήσει πολλούς στο να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο κανείς να γνωρίζει πώς λειτουργεί η ξένη αγορά εργασίας, τι να περιμένει και πώς να κινηθεί από τη στιγμή που βρίσκει κάποια θέση εργασίας που τον ενδιαφέρει.

Για το λόγο αυτό, αντλήσαμε από το Euress ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που θεωρούμε ότι θα πρέπει να γνωρίζει όποιος αναζητά εργασία σε κάποια χώρα της ΕΕ.

 

Διαδικασίες επιλογής και επίσημοι διαγωνισμοί

 • Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, διεθνείς εταιρείες ή οργανισμοί ζητούν από τους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε διαδικασίες ή διαγωνισμούς ψυχομετρικής και τεχνικής αξιολόγησης πριν από την πραγματοποίηση συνέντευξης. Πολλές δε από τις εν λόγω εταιρείες χρησιμοποιούν κέντρα αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσουν την επίδοση των υποψηφίων εργαζομένων υπό πραγματικές συνθήκες. Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι της πρώτης φάσης ενός διαγωνισμού γίνονται δεκτοί στην δεύτερη φάση (η οποία συνήθως είναι η συνέντευξη). Κατά την προετοιμασία σας για τις διαδικασίες επιλογής, αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το είδος των διαγωνισμών και των πρακτικών ασκήσεων που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε οργανισμός. Ορισμένες ιστοσελίδες που απευθύνονται σε αποφοίτους και κάποιες εξειδικευμένες εκδόσεις παρουσιάζουν δημοφιλή εργαλεία και μεθόδους.

Πώς να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη

 • Γενικές πληροφορίες
  Βεβαιωθείτε ότι είστε καλά ενημερωμένοι για την εταιρεία και έτοιμοι να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία και συγκεκριμένες πτυχές της θέσης εργασίας. Συγκρίνετε αντίστοιχα προσόντα στη χώρα του εργοδότη με τα δικά σας προσόντα. Βεβαιωθείτε επίσης ότι είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητές σας, τις τεχνικές και διοικητικές σας ικανότητες και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και πώς τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν το προφίλ σας.
 • Προσωπικές δεξιότητες
  Είναι πιθανό να σας ζητήσουν να αποδείξετε ότι κατέχετε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και ότι τα προσόντα και οι δεξιότητές σας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Σε περίπτωση που έχετε ανεπαρκείς γνώσεις της τοπικής γλώσσας της χώρας της επιλογής σας, επιδείξτε προθυμία να βελτιωθείτε (ένα ενδεχόμενο θα ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας). Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το λεξιλόγιο που γνωρίζετε, ακόμη και αν αυτό είναι περιορισμένο -δείξτε ότι είστε σε θέση να τα καταφέρετε και ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψετε εύκολα τις προσπάθειες!
 • Αληθινά σενάρια
  Πριν από τη συνέντευξη, σκεφτείτε παραδείγματα κρίσιμων καταστάσεων τις οποίες καταφέρατε να χειριστείτε με επιτυχία και να είστε έτοιμοι να τις αναλύσετε. Προετοιμάστε γραπτώς μια ομιλία «προώθησης» του εαυτού σας, την οποία θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να πείσετε τον εργοδότη ότι είστε ο άνθρωπος που αναζητά. Εάν η συνέντευξη είναι τηλεφωνική, να έχετε πάντα πρόχειρο το κείμενο αυτό και εξασκηθείτε στην σαφή παρουσίαση των επιχειρημάτων και στοιχείων που επιθυμείτε να τονίσετε.
 • Μη αναμενόμενες
  ερωτήσεις Μην αποθαρρύνεστε από ερωτήσεις-παγίδες ή αναπάντεχες ερωτήσεις. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, μην βιαστείτε να απαντήσετε και πάνω από όλα να είστε ειλικρινείς. Εάν δεν γνωρίζετε την απάντηση, πείτε το, εξηγήστε όμως τα βήματα που θα ακολουθούσατε για να βρείτε την απάντηση ή τη λύση.
 • Εργασία σε ομάδα
  Τονίστε τη συμβολή σας σε προηγούμενα ομαδικά επιτεύγματα. Οι ηγετικές, διαχειριστικές ή κοινωνικές σας δεξιότητες πρέπει να αναφέρονται και να ισχυροποιούνται με παραδείγματα.
 • Όροι αμοιβής και σύμβασης
  Πληροφορηθείτε σχετικά με τις μέσες αποδοχές (ακαθάριστες και/ή καθαρές) αντίστοιχων επαγγελμάτων και θέσεων αντίστοιχων προσόντων στην ξένη χώρα στην οποία σκοπεύετε να διαμείνετε. Επιπλέον, ενημερωθείτε σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο των συμβάσεων και το ισχύον εργατικό δίκαιο. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES για περισσότερες πληροφορίες. Οι σύμβουλοι EURES είναι στη διάθεσή σας.

Ποια έγγραφα πρέπει να πάρω μαζί μου στη συνέντευξη;

 • Βιογραφικό σημείωμα
  Αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού σας σημειώματος στη γλώσσα του εργοδότη και εάν είναι δυνατόν και στην αγγλική γλώσσα.
 • Διπλώματα
  Φωτοαντίγραφα του απολυτηρίου λυκείου σας, του πανεπιστημιακού σας διπλώματος, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.
 • Μετάφραση
  του(των) διπλώματος(ων) σας Για ορισμένες θέσεις εργασίας, π.χ. στον δημόσιο τομέα, θα χρειαστείτε επικυρωμένο μεταφρασμένο αντίγραφο που συνήθως χορηγείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτήσατε ή το αρμόδιο υπουργείο. Ενημερωθείτε σχετικά από το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας σας.
 • Έγγραφα
  ταυτότητας Προσκομίστε διαβατήριο ή έγκυρο δελτίο ταυτότητας και, ει δυνατόν, αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεώς σας.
 • Κάρτα ασφάλισης
  υγείας Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (ή άλλο έγγραφο ασφάλισης υγείας, ειδικά για πολίτες εκτός της ΕΕ) θα αποδειχτεί χρήσιμη σε περίπτωση που ο υποψήφιος εργοδότης σας προσφέρει μια θέση εργασίας επί τόπου ή σε περίπτωση που πρέπει να καλύψετε μη αναμενόμενα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.
 • Φωτογραφίες
  διαβατηρίου Προσκομίστε φωτογραφίες διαβατηρίου για την ευκολότερη ταυτοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος και για οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη τυπική διαδικασία.
 • Συστατικές
  επιστολές Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σας κάνουν να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Εάν δεν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, προσκομίστε συστάσεις από το σχολείο ή το πανεπιστήμιό σας.

 

Συναφή άρθρα

Δεξιότητες για Πρόσληψη

Δεξιότητες και Βιογραφικό Σημείωμα

Δεξιότητες: η σημαντικότερη έλλειψη στην αγορά εργασίας της ΕΕ-28

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop