Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Το «κλειδί» για την επίτευξη επαγγελματικής ικανοποίησης

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η κοινωνία της γνώσης ανέδειξαν προκλήσεις, στις οποίες ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσαρμοστούν. Οι επιχειρήσεις για να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό προβαίνουν αφενός σε βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων-υπηρεσιών, αφετέρου σε συνεχιζόμενη ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση των εργαζομένων τους.

Η ανάγκη στροφής σε ευέλικτες, συμπληρωματικές μορφές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως επαγγελματική επιμόρφωση) θεωρείται επιβεβλημένη (Λιοναράκης και Λυκουργιώτης 1998, 99). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jay W. Forrester, καθηγητής στο Sloan School of Management του MIT, «το 25% του συνολικού χρόνου εργασίας όλων των εργαζομένων της επιχείρησης πρέπει να αφιερώνεται στην προετοιμασία τους για να ασκήσουν τους μελλοντικούς ρόλους τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί οργανικό συστατικό της επιχειρησιακής ζωής και όχι απλά να διαρκεί μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες, για μια φορά στη ζωή, σε κάποιο ίδρυμα ή σχολή εκτός της επιχείρησης» (Παλαιοκρασσάς, 1990).

Επειδή όμως οι εργαζόμενοι διαθέτουν ελάχιστο χρόνο λόγω των επαγγελματικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων, η αποτελεσματικότερη μορφή επαγγελματικής επιμόρφωσης είναι η εξ αποστάσεως, καθώς διευκολύνει τους εργαζομένους λόγω της ελαστικότητας του χρόνου που χαρακτηρίζει αυτήν τη μορφή της εκπαίδευσης, αλλά και του χαμηλού κόστους (Batalla-Busquets & Pacheco-Bernal, 2013).

Σύμφωνα με το Cedefop (2011), ορισμένα από τα οφέλη από τη διεξαγωγή ενός εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης είναι: η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων, η απόκτηση κινήτρων, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, η βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων-υπηρεσιών.

Συνδέεται, λοιπόν, η ικανοποίηση από την επιμόρφωση με την επαγγελματική ικανοποίηση; Η μελέτη του Schmidt, όπου ο διερευνώμενος πληθυσμός ήταν πελάτες και υπάλληλοι εννέα μεγάλων οργανισμών των ΗΠΑ και του Καναδά, έδειξε ισχυρή σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την επιμόρφωση και της επαγγελματικής ικανοποίησης.  Ο υπάλληλος, ως συνέπεια της ικανοποίησης από την επιμόρφωση, αισθάνεται απαραίτητος, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και βελτιώνεται προσπαθώντας να ευχαριστήσει τους πελάτες. Έτσι, η βελτίωση της ικανοποίησης του υπαλλήλου αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και αυτό συμβάλλει στην αύξηση του κύρους της επιχείρησης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και στην επιχειρησιακή ανάπτυξή της.  Επίσης, οι ευκαιρίες για επιμόρφωση και εξέλιξη είναι βασικοί λόγοι, για τους οποίους οι υπάλληλοι παραμένουν σε έναν εργοδότη.  

 Επομένως, η παροχή προγραμμάτων εξ αποστάσεως επαγγελματικής επιμόρφωσης μπορεί συναρτήσει του χρόνου να δημιουργήσει συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση και να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης της αγοράς εργασίας.

 

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Λιοναράκης, Α. & Λυκουργιώτης, Α. (1998, 99). Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση.

Παλαιοκρασσάς, Σ.(1990). Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Στο Χ. Κανελλόπουλος & Ν. Παπαλεξανδρή (Επιμ.), Αξιοποίηση Προσωπικού με Ανάπτυξη Στελεχών και Βελτίωση Οργάνωσης. Αθήνα: International Publishing

 

Ξενόγλωσση

Batalla-Busquets, J.-M. & Pacheco-Bernal, C. (2013). On the job e-learning: worker’s attitudes and perceptions. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(1). Retrieved June 2, 2013 from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1304/2417

Cedefop (2011a). The benefits of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 10.

Cedefop (2011b). The impact of vocational education and training on company performance. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 19.

Cedefop (2011f). Vocational education and training is good for you: the social benefits of VET for individuals. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 17.

Schmidt, W.(2004). The relationship between satisfaction with workplace training and overall job satisfaction.

 

 Μαργαρίτα Πετράκη

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop