Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αποτελέσματα ενστάσεων για μετεγγραφές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016 όσοι έχουν καταθέσει ένσταση-αίτηση θεραπείας για το αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους. Συνολικά υποβλήθηκαν 3.598 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 2.089, δηλ. ποσοστό 58%.

Για να μάθετε το αποτέλεσμα της ένστασής σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr. Εκεί επισκεφθείτε την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζει στους αιτούντες μετεγγραφή των οποίων η ένστασή τους έγινε δεκτή, ότι θα κληθούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Σχολές/Τμήματα των ΑΕΙ στα οποία τους χορηγήθηκε μετεγγραφή, σε ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τα Τμήματα υποδοχής.Ο ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων θα αποσταλεί στα Ιδρύματα εντός της εβδομάδος.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop