Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εκτελεί τις εργασίες τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος. Χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου για την άσκηση των παρακάτω καθηκόντων:

 • Επισκευή (αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση) των μηχανών εσωτερικής καύσης, των διαφόρων μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Διάγνωση βλαβών των μηχανών εσωτερικής καύσης, των διαφόρων μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου με τη βοήθεια σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων
 • Έλεγχο των μηχανών εσωτερικής καύσης, των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Ρύθμιση των μηχανών εσωτερικής καύσης, μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Περιοδική συντήρηση των μηχανών εσωτερικής καύσης, των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Οργάνωση και συντονισμό των εργασιών στο χώρο του συνεργείου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων πρέπει να γνωρίζει:

 •  Αγγλικά
 • Υγιεινή - ασφάλεια εργασίας - περιβάλλον
 •  Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 •  Συστήματα Υπολογιστών στα αυτοκίνητα
 •  Μηχανολογικό σχέδιο
 •  Τεχνική μηχανική - τεχνολογία υλικών
 •  Μηχανουργική τεχνολογία
 •  Καύσιμα - λιπαντικά - υγρά οχημάτων
 •  Στοιχεία μηχανών
 •  Μηχανές εσωτερικής καύσης
 •  Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και αισθητήρων
 •  Οργάνωση και λειτουργία συνεργείου
 •  Οδική συμπεριφορά οχημάτων
 •  Νομοθεσία και τεχνικό έλεγχο Οχημάτων
 •  Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου
 •  Συστήματα μετάδοσης κίνησης
 •  Τεχνικές αντιρρύπανσης οχημάτων
 •  Κλιματισμός οχημάτων
 •  Από το ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου
 •  Συστήματα πέδησης - ανάρτησης - διεύθυνσης
 •  Τεχνολογία αμαξωμάτων και υπερκατασκευών
 •  Χρήση σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του χώρου χρειάζεται να διαθέτουν:

 • Προσεκτικότητα, τακτικότητα, σταθερότητα
 • Μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων
 • Επινοητικότητα και δυναμισμό
 • Ευσυνειδησία και συνέπεια
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις
 • Ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων
 • Μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εργασία σε επαγγελματικούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες:

 • Διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών
 • Ελέγχου καλής λειτουργίας
 • Επισκευής
 • Συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου.

Οι επαγγελματικοί χώροι όπου μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποιος ως Τεχνικός Αυτοκινήτων-Οχημάτων μετά την αποφοίτησή του είναι:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με το αυτοκίνητο
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με ΜΕΚ
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες.