Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής

Γενική Περιγραφή: Σε όλες τις χώρες του κόσμου το ψωμί έχει βασική συμμετοχή στην διατροφή των λαών και παραμένει πάντα ο πρωταγωνιστής της καθημερινής ζωής μας με διάφορες γεύσεις και μορφές. Και ενώ η τεχνολογία και η πείρα που αποκτήθηκε στους αιώνες που πέρασαν έχουν βελτιώσει σημαντικά εκείνο που οι αρχαίοι ονόμαζαν άρτον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωταγωνιστής όλου αυτού του κύκλου είναι ο Αρτοποιός.

Ο σύγχρονος Αρτοποιός για να αντεπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων πρέπει να εμπλουτίσει τη γκάμα των προϊόντων που παράγει και με προϊόντα της Ζαχαροπλαστικής αλεύρου, η οποία είναι το μονοπάτι που οδηγεί την τέχνη της Αρτοποιίας στην τέχνη της Ζαχαροπλαστικής. Το γλυκό είναι ο άλλος συγγενής του άρτου, το οποίο μέσα από μια παράδοση αιώνων έχει αποκτήσει κοινωνικό χαρακτήρα και συμβολισμό και είναι άρρηκτα δεμένο με τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας. Το επάγγελμα του Ζαχαροπλάστη είναι πολύμορφο. Περιλαμβάνει την παρασκευή γλυκών και παρασκευασμάτων που έχουν ως βάση τη ζάχαρη. Περιλαμβάνει την παρασκευή ζυμών σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή στη συνέχεια κρουασάν και αρτοσκευασμάτων όπως επίσης περιέχει και τις παρασκευές φαγητών ζεστών και κρύων, που παρουσιάζονται σε μπουφέδες.

 Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι απόφοιτοι των σχολών είναι τα παρακάτω:

 • Επιλογή και πρακτικός ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών και προμήθειά τους
 • Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων
 • Προβολή και διάθεση των προϊόντων.

Επίσης τα στελέχη αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε:

 • Βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων
 • Σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων
 • Αξιολόγηση από οικονομικής πλευράς των προϊόντων, ανάλυση των στοιχείων του κόστους και προσδιορισμός της τιμής πώλησης
 • Προγραμματισμό της παραγωγής και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Στοιχεία διαμόρφωσης και προσδιορισμού του κόστους
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής
 • Χρήση Η/Υ και πρόσβαση στο Internet
 • Στοιχεία υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - HACCP, εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία
 • Τεχνικές επικοινωνίας, βασικές αρχές Marketing & Marketing mix
 • Βασικά στοιχεία διατροφής
 • Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
 • Γενική χημεία - Χημεία τροφίμων - Μικροβιολογία
 • Ιδιότητες και χρήση των πρώτων υλών της Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός του αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, χειρισμός, συντήρηση και τεχνικές εγκαταστάσεις.
 • Αρτοποιητική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Στοιχεία νομοθεσίας των τροφίμων και του κλάδου
 • Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων
 • Τέλος, απαραίτητο επαγγελματικό προσόν του Τεχνικού Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής είναι η δημιουργικότητα και η ικανότητα να δίνει μία αισθητική άποψη στα Τελικά προϊόντα του.

 Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής πρέπει να διαθέτει

 • Γνώσεις των υλικών και συστατικών που χρησιμοποιεί για την παρασκευή γλυκών
 • Δεξιοτεχνία στα χέρια
 • Ικανότητα υπολογισμού των υλικών και συστατικών των προϊόντων του
 • Δημιουργική φαντασία
 • Συνέπεια
 • Καλό συγχρονισμό και ικανότητα συνεργασίας
 • Σωματική αντοχή
 • Εξυπηρετικότητα, ευγένεια και φιλικότητα
 • Υπομονή και ευσυνειδησία
 • Αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο κλάδος της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της βιομηχανίας-βιοτεχνίας των τροφίμων. Αριθμεί πάνω από 14.000 καταστήματα στα οποία απασχολούνται 60.000 - 65.000 άτομα. Το 90% των επιχειρήσεων αυτών είναι μικρές μονάδες στις οποίες απασχολούνται το πολύ μέχρι 5 άτομα. Μετά την απελευθέρωση του κλάδου που συντελέστηκε μόλις πριν μία 10ετία οι τάσεις που επεκράτησαν στη αγορά είναι οι παρακάτω:
 • Έντονη τάση εκσυγχρονισμού των μικρών αρτοποιείων με σύγχρονα μηχανήματα και συστήματα προβολής και προώθησης των προϊόντων τους
 • Πολλαπλασιασμός των σημείων πώλησης των ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είσοδος των προϊόντων στα Super Markets
 • Ιδρύονται μονάδες παραγωγής μέσα σε μεγάλα καταστήματα
 • Δημιουργούνται μεγάλες μονάδες ή επεκτείνονται τα ήδη υπάρχοντα αρτοποιεία με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ζήτησης. Επίσης δημιουργούνται αλυσίδες franchise
 • Ανάπτυξη της αρτοβιομηχανίας και εξάπλωση των τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας.

 Ο Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Επιχειρηματίας
 • Στέλεχος υπάρχουσας βιοτεχνικής μονάδας
 • Στέλεχος στη βιομηχανία τροφίμων
 • Υπεύθυνος ομάδας παραγωγής
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών και παραγωγής δειγμάτων
 • Στέλεχος αλυσίδας καταστημάτων (αρτοποιείων)
 • Στέλεχος στη βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών πρώτων υλών
 • Υπεύθυνος προώθησης πρώτων και βοηθητικών υλών
 • Στέλεχος αλυσίδων πολυκαταστημάτων
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου παραγωγής
 • Υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής
 • Υπεύθυνος προμηθειών.