Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης

Γενική Περιγραφή: Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, ο Ειδικός Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και τα εργαλεία, να φροντίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής να κατασκευάζει οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος, όπως ακίνητες προσθετικές εργασίες, κινητές προσθετικές εργασίες, κινητές και ακίνητες σε σχέση με εμφυτεύματα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς Οδοντοτεχνίτης, πρέπει να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η δουλειά του Οδοντοτεχνίτη απαιτεί:

  • Υπομονή, συστηματικότητα, συνέπεια και ψυχραιμία
  • Ικανότητα της επικοινωνίας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, σταθερότητα στις κινήσεις
  • Επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα αυτό έχει μεγάλη ζήτηση από τους νέους και υπάρχει πληθώρα πτυχιούχων, ενώ οι ανάγκες δεν αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς. Οι προοπτικές ένταξης και εξέλιξης στο επάγγελμα είναι μέχρι σήμερα μάλλον αρνητικές.

Εργασιακές Συνθήκες και περιβάλλον: Το επάγγελμα του Οδοντοτεχνίτη είναι δύσκολο και απαιτητικό, καθώς συνδυάζει τη λεπτή χειρωνακτική με την επιστημονική εργασία. Είναι κουραστικό λόγω ορθοστασίας, η άσκησή του απαιτεί υπευθυνότητα και ευσυνειδησία.

Κατηγορία επαγγέλματος: