Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Οδοντοτεχνικής Ορθοδοντικής

Γενική Περιγραφή: O Ειδικός Οδοντοτεχνικής Ορθοδοντικής δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να φροντίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος, όπως ακίνητες προσθετικές εργασίες, κινητές προσθετικές εργασίες, κινητές και ακίνητες σε σχέση με εμφυτεύματα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς Χειρουργός Οδοντίατρος, πρέπει να έχει σπουδάσει στα πανεπιστημιακά Τμήματα Οδοντιατρικής (και στη συνέχεια να εξειδικευτεί στην ορθοδοντική), που λειτουργούν στις Σχολές Επιστημών Υγείας ή στα αντίστοιχα Τμήματα ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η δουλειά του Ορθοδοντικού απαιτεί:

  • Υπομονή, συστηματικότητα, συνέπεια και ψυχραιμία
  • Ικανότητα της επικοινωνίας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, σταθερότητα στις κινήσεις
  • Επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα αυτό έχει μεγάλη ζήτηση από τους νέους και υπάρχει πληθώρα πτυχιούχων, ενώ οι ανάγκες δεν αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς. Οι προοπτικές ένταξης και εξέλιξης στο επάγγελμα είναι μέχρι σήμερα μάλλον αρνητικές.

Οι αμοιβές του Ορθοδοντικού είναι ικανοποιητικές, αν και παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εργάζεται (ιδιωτικό ή δημόσιο), την εμπειρία και τη φήμη του και την εξειδίκευσή του. Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας λειτουργώντας ατομικό ιατρείο ορθοδοντικής, ή ως μισθωτός σε δημόσιες υπηρεσίες-ασφαλιστικά ταμεία, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια ή, τέλος, ως εκπαιδευτικός, διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητάς του (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΙΕΚ).

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα του Ορθοδοντικού είναι δύσκολο και απαιτητικό, καθώς συνδυάζει τη λεπτή χειρωνακτική με την επιστημονική εργασία. Είναι κουραστικό λόγω ορθοστασίας και απαιτεί υπευθυνότητα και ευσυνειδησία.

Ο Οδοντίατρος εκτελεί την εργασία του εντός ιατρείου ή εργαστηρίου, σε καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον. Εργάζεται κυρίως ατομικά και έχει στενή συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη. Το ωράριο εργασίας του ποικίλλει. Όταν διατηρεί δικό του ιατρείο, εργάζεται συνήθως με ραντεβού και με ωράριο που εκείνος ρυθμίζει. Στο νοσοκομείο ή στη κλινική ακολουθεί το ωράριο της βάρδιας στην οποία εντάσσεται.

Κατηγορία επαγγέλματος: