Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαατηρίων-Αιματολογικού Εργαστηρίου ουσιαστικά επικουρεί το έργο των υπευθύνων (αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ) στα εργαστήρια ως πραγματικός βοηθός τους στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιμών.(Ισχύουν βέβαια τα καθοριζόμενα από τη νομοθεσία ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του σε σχέση με τους αντίστοιχους απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ.)

Ο Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιματολογικού Εργαστηρίου, με βάση τα παραπάνω, εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Τήρηση αρχείου εργαστηρίου
 • Οδηγίες προς τους εξεταζομένους
 • Λήψη και παραλαβή των δειγμάτων
 • Προετοιμασία των δειγμάτων-συντήρηση
 • Προετοιμασία υλικών, αντιδραστηρίων και οργάνων
 • Χειρισμός οργάνων και σκευών
 • Φροντίδα για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο
 • Έλεγχος και συντήρηση οργάνων και σκευών
 • Καθαρισμός και αποστείρωση σκευών
 • Φροντίδα για την προμήθεια και συντήρηση υλικών
 • Εκτέλεση απλών αιματολογικών εξετάσεων
 • Εκτέλεση απλών μικροβιολογικών εξετάσεων
 • Εκτέλεση απλών ανοσολογικών εξετάσεων
 • Εκτέλεση απλών βιοχημικών εξετάσεων.
Απαιτούμενες Δεξιότητες: Χρειάζεται γνώση της χρήσης των απαραίτητων οργάνων και τεχνικών, έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε εργαστηριακές ομάδες και μονάδες όπου εκτελούνται αιματολογικές εξετάσεις. Χρειάζεται επίσης να κατανοεί και να εφαρμόζει στα εργαστήρια τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε αυτά.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι ικανός να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία, σε ιατρικά εργαστήρια αντίστοιχων ειδικοτήτων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.