Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός / Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε μικρομεσαία ή μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής λογισμικού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Θα μπορεί, επίσης, να διενεργεί αυτόματα ή ως μέλος ομάδας κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον λειτουργίας του και τις δυνατότητες προγραμματισμού του με τη χρήση των βασικότερων γλωσσών προγραμματισμού και κυρίως τμήματα εφαρμογών, τα οποία μπορεί να προγραμματίζει με γλώσσες προγραμματισμού 3ης ή 4ης γενιάς.

Ο Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής ενεργεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή 
 • Χρησιμοποιεί λειτουργικά συστήματα DOS και UNIX 
 • Χρησιμοποιεί προϊόντα λογισμικού 
 • Εφαρμόζει τεχνικές δομημένης σχεδίασης προγράμματος σε γλώσσα Pascal
 • Αναπτύσσει εφαρμογές με γλώσσα C
 • Διαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών
 • Σχεδιάζει - διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων
 • Προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές σε SQL/4GL
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές οπτικού προγραμματισμού
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογία πολυμέσων
 • Αναπτύσσει εφαρμογές με Clipper.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε επίπεδο ΙΕΚ, ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Σχετικά προγράμματα ειδίκευσης προσφέρονται και στα πλαίσια των δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ασχοληθεί κανείς με εφαρμογές πληροφορικής, χρειάζεται να διαθέτει:

 • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα προγραμματισμού
 • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοπειθαρχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η τάση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τους ειδικούς του κλάδου. Οι αμοιβές τους κρίνονται ικανοποιητικές. Ο Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί σε τράπεζες, κέντρα πληροφόρησης, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, κινηματογραφικές εταιρείες και studio παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρείες κατασκευής λογισμικού με πολυμέσα, internet providers, ανεξάρτητες ομάδες ενημέρωσης και πληροφόρησης, εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εργαστεί αυτόνομα ή ως μέλος κάποιας ομάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο αντικείμενο στο χώρο της πληροφορικής. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο Ειδικός Πληροφορικής με πολυμέσα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρείες, φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεμάτων ή να διαφημιστούν μέσω ηλεκτρονικής μορφής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής εργάζεται συνήθως σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και σε ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας του. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να επεξεργάζεται το υλικό του, γεγονός που είναι κουραστικό και μπορεί να αποβεί ανθυγιεινό.