Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου

Γενική Περιγραφή: Ο Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου έχει ως αντικείμενο εργασίας την επεξεργασία και την καμπύλωση συμπαγούς ξύλου και κόντρα πλακέ. Η εργασία του περιλαμβάνει την επιλογή υλικών και τον σχεδιασμό της εργασίας που έχει αναλάβει, την αγορά πρώτων υλών, την κατασκευή καλουπιών, την εφαρμογή του ξύλου στα μηχανήματα και την επεξεργασία του. Στη δουλειά του περιλαμβάνονται η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και η οικονομική και διαχειριστική οργάνωση της επιχείρησής του, όταν ο επαγγελματίας είναι και ιδιοκτήτης του εργαστηρίου.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου χρησιμοποιεί ειδικές πρέσες, κλασικά ξυλουργικά εργαλεία, τυρολέζα, ψαλίδια και συρραπτικό καπλαμάδων, ξεγυριστικά, αντιγραφική φρέζα κ.λπ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Υπάρχει η δυνατότητα σπουδών και εξειδίκευσης στο αντικείμενο στη Διπλάρειο Σχολή καθώς και σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, που προσφέρουν την ειδικότητα Ξυλουργών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου χαρακτηρίζεται από:

  • Ευσυνειδησία, επινοητικότητα, δυναμισμό
  • Συνέπεια και ενδιαφέρον για την επιχείρηση και τη δουλειά του
  • Μηχανική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα, υπολογιστική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι αμοιβές του Χειριστή Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου ανέρχονται σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα και εξαρτώνται από ύψος και το είδος των παραγγελιών που αναλαμβάνει. Ο Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου απασχολείται κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής εντοιχιζόμενων επίπλων και ξυλουργικών εργασιών, σε μεγάλους οργανισμούς όπως νοσοκομεία, συγκροτήματα κατοικιών, σχολικών κτιρίων, πανεπιστημίων κ.ά.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο χώρος εργασίας του Χειριστή Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου είναι το εργαστήριο της επιχείρησης όπου δουλεύει: τα εργοστάσια κατασκευής επίπλων, τα εργαστήρια προμήθειας κι επεξεργασίας ξύλου, οι βιοτεχνίες κατασκευής και συναρμολόγησης εντοιχιζόμενων κουζινών.

Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης όπου εργάζεται. Πολλές φορές ίσως χρειασθεί να εργάζεται και επιπρόσθετες ώρες, λόγω φόρτου δουλειάς ή λόγω εποχικότητας του παραγόμενου προϊόντος. Το επάγγελμα είναι αρκετά κουραστικό λόγω της ορθοστασίας που απαιτείται, ενώ οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται ανθυγιεινές, γιατί στο εργαστήριο υπάρχει αρκετός θόρυβος, σκόνη και πριονίδια από τα ξύλα που τεμαχίζονται.