Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χειριστές Βαρέων Μηχανημάτων και Αγροτικών Μηχανημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων ασχολείται με το χειρισμό και με τη συντήρηση ειδικών μηχανημάτων, όπως είναι οι εκσκαφείς. Αναλαμβάνει εργασίες για τη διαμόρφωση αγροτεμαχίων ή καλλιεργειών, εκσκαφές για τη διαμόρφωση δρόμων ή δημόσιων έργων, για τη μεταφορά διαφόρων ειδών.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων, χρησιμοποιεί μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων, είτε με θερμική μηχανή (βενζινοκίνητα-πετρελαιοκίνητα), είτε ηλεκτροκίνητα. Αυτά διακρίνονται ανάλογα με το είδος του μηχανήματος και την ιπποδύναμη. Μερικά από αυτά είναι οι γερανοί, αντλίες-πρέσες μπετόν, τρυπανοφόρα οχήματα, οδοστρωτήρες, εκχιονιστικά μηχανήματα και άλλα. Επίσης, χρησιμοποιεί εργαλεία, είδη λιπαντηρίου και μέσα μεταφοράς του χειριστή και των καυσίμων για το έργο. 

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος, εκτός από την προϋπηρεσία, απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, καθώς και πτυχίο χειριστού μηχανήματος από το υπουργείο Βιομηχανίας.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το επάγγελμα κατοχυρώνεται νομικά με το ΠΔ 31/90.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση ενός Χειριστή Βαρέων Μηχανημάτων γίνεται μόνο δίπλα σε έμπειρο χειριστή (απαιτούνται τουλάχιστον 600 ημερομίσθια).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας απαιτείται να έχει:

  • Καλή υγεία, φυσική δύναμη
  • Σταθερότητα στα χέρια και στα πόδια
  • Συντονισμό κινήσεων
  • Αυτοσυγκέντρωση
  • Επιδεξιότητα
  • Μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στο συγκεκριμένο επάγγελμα υπάρχει ζήτηση που διατηρείται σταθερή, λόγω της χρησιμότητας του επαγγέλματος για τη λειτουργία βιομηχανιών ή κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Ο Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων απασχολείται σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε δήμους, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων εργάζεται πάντα σε ανοικτούς χώρους, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μπορεί να σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, καθώς και με το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον (χώμα, σκόνη, καυσαέριο). Το ωράριό του είναι σταθερό. Συχνά, όμως, απαιτείται να εργάζεται υπερωρίες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν αναλαμβάνει ειδικές εργασίες.