Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τζακάς

Γενική Περιγραφή: Ο Τζακάς ασχολείται με την κατασκευή, τοποθέτηση και διακόσμηση τζακιών στο εσωτερικό των κατοικιών ή των επαγγελματικών χώρων. Για να κατασκευάσει ένα τζάκι, φροντίζει αρχικά να επιλέξει το σωστό προσανατολισμό του στο χώρο. Μετά βρίσκει το σημείο από το οποίο θα περάσει η καμινάδα πάνω από τη στέγη και κάνει ένα σκελετό και μια βάση με τούβλα στο σημείο τοποθέτησης. Στη συνέχεια, χτίζει τα πυρότουβλα γύρω από την εστία του τζακιού. Αφού τοποθετήσει την καμινάδα, διαμορφώνει την εξωτερική όψη χτίζοντας το τζάκι με κοινά τούβλα, ώστε να του δώσει το τελικό σχήμα. Στο τέλος, σοβατίζει το τζάκι ή το επενδύει με κάποιο διακοσμητικό υλικό, όπως μάρμαρο, ξύλο ή πέτρα για να έχει καλαίσθητη εμφάνιση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

  • Σωματική αντοχή
  • Καλή υγεία
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
  • Συνεργατικότητα
  • Προσεκτικότητα, ακρίβεια
  • Σχολαστικότητα, με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός όμως αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους. Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία. Τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται συνήθως από εμπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων, μαθητευόμενων εργατών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των επαγγελματιών που απασχολούνται στις εργασίες οικοδομής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν δουλειά σε άλλον τόπο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλματα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων.