Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων ασχολείται με την κοπή πλακών μαρμάρου που τοποθετούνται σε διάφορα κτίρια, πάρκα, πλατείες και μνημεία. Η διαδικασία κοπής ενός όγκου μαρμάρου ξεκινάει στο σχιστήριο ή στο τελάρο, το οποίο είναι ένα μεγάλο μεταλλικό πλαίσιο, στην κορυφή του οποίου είναι αναρτημένες αδαμαντοφόρες λάμες. Εκεί τοποθετείται ο ακατέργαστος όγκος και κόβεται σε ξεχωριστές πλάκες. Στη συνέχεια, ο Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων βάζει τις σχισμένες πλάκες μαρμάρου στον κόφτη, ο οποίος αποτελείται από ένα κινητό βαγόνι και ένα σταθερό αδαμαντοφόρο δίσκο. Ανάλογα με την παραγγελία που έχει ο Τεχνίτης από εργολάβους ή μαρμαράδες, κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και, τέλος, κόβει τις πλάκες στις επιθυμητές διαστάσεις, μετακινώντας το βαγόνι εμπρός-πίσω, επάνω στο τραπέζι κοπής.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο Τεχνίτης είναι ο κόφτης με ηλεκτροκινητήρα 12-15 ίππων, ο αδαμαντοφόρος δίσκος διαμέτρου 30-40 εκατοστών και το βαγόνι (τραπέζι με κενά για τη μεταφορά και το κόψιμο των πλακών).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Δεν χρειάζονται σπουδές για το επάγγελμα αυτό. Όποιος θέλει να το μάθει, ξεκινάει ως βοηθός δίπλα σε κάποιον τεχνίτη κοπής και μαθαίνει τη δουλειά εμπειρικά. Ο Τεχνίτης Κοπής μαθαίνει να χειρίζεται σωστά το μάρμαρο, να ξεχωρίζει από ποια πλευρά πρέπει να αρχίσει το κόψιμο της πλάκας, ώστε να βγάλει περισσότερα κομμάτια και να ελαχιστοποιήσει τις φθορές.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Καλή φυσική κατάσταση και σωματική δύναμη
  • Καλή γνώση του υλικού από τον τεχνίτη
  • Προσεκτικότητα
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στον κλάδο παρατηρείται σήμερα κάποια στατικότητα, λόγω της χρησιμοποίησης ποικίλων δομικών υλικών, που έχουν ανταγωνιστική σύνθεση, εμφάνιση και τιμή. Ο τεχνίτης αδαμαντοκοπής μαρμάρου εργάζεται σε ιδιωτικές μονάδες κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων, ή σε δημόσιους οργανισμούς που εκτελούν εργασίες με μάρμαρο.

Εργασιακές Συνθήκες και περιβάλλον: Το επάγγελμα είναι χειρωνακτικό. Ο Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων εργάζεται ομαδικά, συνήθως μαζί με άλλον ένα τεχνίτη κοπής και ένα βοηθό, για τη μεταφορά των πλακών. Επειδή σε όλες τις εργασίες κοπής χρησιμοποιούνται νερά και οι τεχνίτες είναι υποχρεωμένοι να σηκώνουν μεγάλα βάρη κατά τη μεταφορά των πλακών, οι συνθήκες δουλειάς θεωρούνται ανθυγιεινές. Επίσης, η χρησιμοποίηση μηχανημάτων κοπής καθιστά την εργασία αρκετά επικίνδυνη, γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή της.

Ο Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων εργάζεται συνήθως σε στεγασμένους, αλλά ανοιχτούς χώρους, που ανάλογα με την επιχείρηση μπορεί να είναι επιμελημένοι, με θέρμανση και καλό φωτισμό, ή να είναι πρόχειρα και ανθυγιεινά υπόστεγα.