Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ταπητουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Ταπητουργός κατασκευάζει, συντηρεί και επισκευάζει χαλιά ή κιλίμια. Συγκεκριμένα, βρίσκει και αγοράζει τα σχέδια για τα χαλιά, προμηθεύεται τα νήματα, υφαίνει τα χαλιά στον αργαλειό με συγκεκριμένο αριθμό κόμπων ανά ώρα. Επίσης, μπορεί να ελέγχει την πιστή αντιγραφή του σχεδίου και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Άλλες φορές ασχολείται με την πώληση των χαλιών ή και τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών και ταπήτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Απαραίτητα εργαλεία για τον Ταπητουργό είναι ο παραδοσιακός αργαλειός, τα χτένια, το στημόνι και οι σαΐτες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί κάποιος ως Ταπητουργός απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλος σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να μάθει κάποιος τη δουλειά του Ταπητουργού και να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να καταρτιστεί σε τμήματα του ΟΑΕΔ ή ακόμη σε παραδοσιακά ταπητουργεία-σχολές ή σε σχολές του ΕΟΜΜΕΧ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας Ταπητουργός πρέπει να διαθέτει:

  • Υπομονή, αγάπη και μεράκι για το αντικείμενο της δουλειάς του
  • Δημιουργική φαντασία, αλλά και δυναμισμό
  • Αναπτυγμένη κοινωνική δεξιότητα
  • Εικαστική ικανότητα και επιδεξιότητα στα χέρια
  • Υπολογιστική και γλωσσική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα χειροποίητα χαλιά σήμερα αντικαθίστανται από τα νέα βιομηχανικά ταπητουργικά προϊόντα. Έτσι, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για το μέλλον, καθώς σήμερα έχουν μείνει ελάχιστοι ενεργοί Ταπητουργοί σε όλη τη χώρα.
Ο Ταπητουργός εργάζεται σε ταπητουργεία με οργανωμένη παραγωγή. Μπορεί επίσης να διατηρεί δικό του εργαστήριο με αργαλειό ή να ασχολείται με το εμπόριο των χαλιών. 

Οι αποδοχές των επαγγελματιών Ταπητουργών είναι ικανοποιητικές και ανάλογες με την ποιότητα της δουλειάς και τον αριθμό των χαλιών που τελικά θα πουλήσουν. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ταπητουργός εργάζεται ομαδικά και ατομικά, μέσα στο ταπητουργείο, το οποίο ονομάζεται και σχολή. Στην Ελλάδα, το επάγγελμα αυτό είναι γυναικοκρατούμενο. Η εργασία είναι χειρωνακτική και απαιτεί δύναμη στα χέρια. Αρκετές φορές απαιτούνται ταξίδια για την πώληση των χαλιών. Ο Ταπητουργός εργάζεται σε καλά φωτισμένο εργαστήριο, με αρκετό θόρυβο, σκόνη και χνούδι από τα νήματα.