Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ταπετσέρης

Γενική Περιγραφή: Ο Ταπετσέρης επενδύει τοίχους ή άλλες επιφάνειες με χαρτί, ύφασμα, ή πλαστικό. Ορισμένοι εξειδικεύονται σε τοποθέτηση ταπετσαρίας στα έπιπλα ή στα αυτοκίνητα. Ο ταπετσέρης τοίχων και άλλων επιφανειών ασχολείται με την αφαίρεση της επικαλυμμένης επιφάνειας του τοίχου, την προετοιμασία και γυάλισμα του τοίχου πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας, την επικάλυψη του τοίχου με κόλλα και την εφαρμογή της ταπετσαρίας. Ακόμη, ασχολείται με την επιδιόρθωση ταπετσαριών. Ο Ταπετσέρης επίπλων ή αυτοκινήτων ασχολείται με την τοποθέτηση υφασμάτων ή και εσωτερικών υλικών ή διακοσμητικών στα καθίσματα και σε άλλες επιφάνειες των επίπλων ή αυτοκινήτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο εξοπλισμός του Ταπετσέρη περιλαμβάνει πάγκο εργασίας, μηχανή τριψίματος, ψαλίδια, μαχαίρια, σπάτουλες, μέτρα, μηχανή αλείμματος, τεντωτήρα, κόλλες και διαλυτικά. Ο Ταπετσέρης επίπλων χρειάζεται εργαλεία επιπλοποιού και ο Ταπετσιέρης αυτοκινήτων εργαλεία μηχανικού ή φαναρτζή.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια, μόνο εγγραφή στο Ταμείο Επαγγελματιών μετά από δύο χρόνια προϋπηρεσία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι νέοι επαγγελματίες μαθητεύουν συνήθως για μερικά χρόνια κοντά σε έμπειρο τεχνίτη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα χρειάζεται να διαθέτει επιδεξιότητα και καλαισθησία. Θα πρέπει να είναι επινοητικός, αυτάρκης και συνεπής. Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει σωματική αντοχή. Το επάγγελμα απαιτεί μηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης του χώρου και του όγκου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η εργασία του Ταπετσέρη έχει σταθερή ζήτηση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κορεσμός στο επάγγελμα. Ο Ταπετσέρης εργάζεται σε καταστήματα και βιοτεχνίες ταπετσαρίας, ή μπορεί να διατηρεί δικό του κατάστημα πώλησης και τοποθέτησης ταπετσαριών, ή να αναλαμβάνει εργασίες ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εφαρμογή ταπετσαριών είναι χειρωνακτική εργασία και περιλαμβάνει πολλή ορθοστασία και επαφή με ανθυγιεινά υλικά (κόλλες και διαλυτικά). Ο Ταπετσέρης εργάζεται κυρίως ομαδικά, και ατομικά όταν το είδος της εργασίας το επιτρέπει. Απαραίτητη είναι η μετακίνησή του και η μεταφορά των υλικών στο χώρο του πελάτη. Ο Ταπετσέρης εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο όπου γίνεται η τοποθέτηση ταπετσαρίας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει σταθερό ωράριο. Οι τεχνίτες σε επιχειρήσεις εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται υπερωρίες, αν το έργο πρέπει να παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.