Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σφουγγαράς

Γενική Περιγραφή: Το επάγγελμα του Σφουγγαρά έχει ως αντικείμενο την αλιεία και την επεξεργασία σφουγγαριών, καθώς και την πώλησή τους στην αγορά. Ο Σφουγγαράς ασχολείται είτε με τον εντοπισμό και τη συλλογή σφουγγαριών στο βυθό της θάλασσας, είτε με το χειρισμό των βοηθητικών μηχανημάτων από την επιφάνεια του σκάφους για παροχή βοήθειας στους σφουγγαράδες-δύτες.

Οι δραστηριότητες του Σφουγγαρά περιλαμβάνουν την κατάδυση και παραμονή 3-4 ώρες σε βάθος ως 18 μέτρα για τη συλλογή σφουγγαριών, σπανιότερα την κατάδυση σε βάθος μεταξύ 50-60 μέτρων και την παραμονή 15 λεπτών για συλλογή σφουγγαριών, την ανάδυση σε αργούς ρυθμούς για να επιτευχθεί αποσυμπίεση, την ταξινόμηση των σφουγγαριών και την αρχική επεξεργασία τους πάνω στο σκάφος.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα απαραίτητα εργαλεία και οι ειδικοί εξοπλισμοί που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος είναι μηχανοκίνητο σκάφος, συνήθως καΐκι, καταδυτική στολή, μάσκα, σχοινιά, βαρούλκα, ραντάρ, ηχοβολιστικό, φτερά, βαρίδια, λάστιχο, μαρκούτσι, μηχάνημα παραγωγής και παροχής αέρα και ξύστρα για το ξερίζωμα των σφουγγαριών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η λήψη διπλώματος δύτη που μπορεί να αποκτηθεί από κρατικές ή ιδιωτικές σχολές δυτών, καθώς και η κατοχή ναυτικού φυλλαδίου.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα ασκείται από άτομα που διαθέτουν:

  • Καλή φυσική κατάσταση και σωματική αντοχή
  • Επιδεξιότητα στην επεξεργασία του σφουγγαριού
  • Πολύ καλή υγεία και αυτοσυγκέντρωση
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του θαλάσσιου χώρου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ανεργία για τους δύτες δεν υπάρχει. Σήμερα καταδύονται και οι καπετάνιοι, που συνήθως είναι και ιδιοκτήτες των σπογγαλιευτικών σκαφών.

Τα μηνιαία οικονομικά οφέλη από τη δουλειά του Σφουγγαρά εκτιμώνται σε υψηλά επίπεδα. Ο Σφουγγαράς-δύτης μπορεί να απασχοληθεί σε σπογγαλιευτικά σκάφη, στην επεξεργασία σφουγγαριών, στην παροχή υποστήριξης σε άλλους δύτες, ή σε σχολές δυτών ως εκπαιδευτής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο χώρος απασχόλησης του επαγγελματία Σφουγγαρά είναι οι θαλάσσιες περιοχές, καθώς και το σπογγαλιευτικό σκάφος. Θαλάσσιες περιοχές με σφουγγάρια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το επάγγελμα είναι δύσκολο, απαιτητικό και συχνά επικίνδυνο.

Προκαθορισμένο ωράριο εργασίας δεν υπάρχει. Συνήθως η αλιεία αρχίζει τις πρωινές ώρες και οι συμπληρωματικές εργασίες γίνονται πάνω στο σκάφος. Η φύση του επαγγέλματος επιβάλλει τις μετακινήσεις μέσα στο νησιωτικό σύμπλεγμα, με στόχο την εξεύρεση σφουγγαριών. Το επάγγελμα ασκείται ομαδικά.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του επαγγέλματος καθορίζονται από τον σπογγαλιευτικό κανονισμό και από το σωματείο Δυτών Καλύμνου.