Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Λιμενεργάτης

Γενική Περιγραφή: Ο Λιμενεργάτης φορτώνει ή ξεφορτώνει εμπορεύματα από πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι, ή κάνει άλλες χειρωνακτικές εργασίες για τη διευκόλυνση εμπορικών ή επιβατηγών πλοίων, των πληρωμάτων και των επιβατών. Ειδικότερα, ο Λιμενεργάτης ασχολείται με τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων από και προς τα αμπάρια του πλοίου, την προκυμαία, τις αποθήκες του λιμανιού και κάνει άλλες διάφορες χειρωνακτικές εργασίες στο λιμάνι.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την καθημερινή του εργασία, ο Λιμενεργάτης χειρίζεται τη γερανογέφυρα, τους ανυψωτές (κλαρκ), τα φορτοεκφορτωτικά μέσα πλοίου (μπίγα), οχήματα στοιβασίας, φορτηγά, ανελκυστήρες και καρότσια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των Λιμενεργατών γίνεται από τον τοπικό λιμενικό οργανισμό (όπως Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κάποιος απολυτήριο λυκείου.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η εργασία του Λιμενεργάτη απαιτεί:

  • Επιδεξιότητα για τον χειρισμό διαφόρων μηχανημάτων
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Ορθή χρησιμοποίηση του εξοπλισμού
  • Σωματική δύναμη
  • Καλή υγεία
  • Ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Λιμενεργάτη είναι χειρωνακτικό και μπορεί να το ασκήσει οποιοδήποτε άτομο με σωματική δύναμη και αντοχή. Η εργασιακή ανασφάλεια, οι χαμηλές αμοιβές και η ανεργία απειλούν συχνά το Λιμενεργάτη. Ο Λιμενεργάτης μπορεί να απασχοληθεί σε Οργανισμούς Λιμένων (όπως Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών), ή σε εταιρείες αποθήκευσης και μεταφορών ως φορτοεκφορτωτής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία είναι βαριά και αρκετές φορές επικίνδυνη για τραυματισμούς. Περιλαμβάνει την ανύψωση και μεταφορά βαρών για φόρτωση και εκφόρτωση. Εκτελείται σε συνεργασία με άλλους εργαζομένους και περιλαμβάνει υποχρεωτικές βάρδιες και αμειβόμενες υπερωρίες. Εργάζεται κυρίως στους ανοιχτούς χώρους των λιμανιών, σε αποθήκες και στα αμπάρια πλοίων. Οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολλές φορές την εκτέλεση της εργασίας.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν τους λιμενεργάτες είναι ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών, και το Σωματείο Μόνιμων και Δόκιμων Εργατών ΟΛΠ.