Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κόφτης Υποδημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Κόφτης Υποδημάτων, αφού παραλάβει τα υλικά, ελέγχει μήπως υπάρχουν ελαττώματα στο δέρμα ή στις φόδρες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρότυπο σχέδιο που έχει λάβει από το σχεδιαστή, σημαδεύει το δέρμα και το κόβει με το χέρι ή τοποθετεί το μαχαίρι-καλούπι (πρέσα κοπής) σε συγκεκριμένα σημεία του δέρματος, ανάλογα με τη θέση του κομματιού στο υπόδημα. Τέλος, κόβει τα κομμάτια στα κατάλληλα σημεία και τα παραδίδει στο φοντοποιό.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Κόφτης Υποδημάτων χρησιμοποιεί μαχαίρι κοπής, πρέσα κοπής, πάγκο κοπής, μαχαίρια, καλούπια, ράφια, πλάκα κοπής και ασημομόλυβο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να ειδικευτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρματος του ΕΟΜΜΕΧ ή να μάθουν εμπειρικά την τέχνη εργαζόμενοι δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Κόφτης Υποδημάτων απαιτείται να διακρίνεται στα εξής:

  • Συνεργατικότητα, συνέπεια
  • Ηρεμία, υπομονή και σωματική αντοχή
  • Υπευθυνότητα
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανών
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων
  • Ικανότητα αντίληψης των σχημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμο επάγγελμα στον κλάδο της παραγωγής. Η μαζική, όμως, εισαγωγή σχετικών ειδών έχει δημιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια κατασκευής υποδημάτων ως μισθωτοί, ή ακόμη και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστημα) αναλαμβάνοντας εργασίες για λογαριασμό άλλων καταστημάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. Γενικότερα, οι αμοιβές στο χώρο θεωρούνται χαμηλές. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής εργάζονται ατομικά ή ομαδικά σε κλειστούς χώρους, όπου υπάρχει έντονος θόρυβος και μυρωδιές από τα δέρματα, ζέστη κ.λπ.