Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κόπτης Ενδυμάτων

Γενική Περιγραφή: Πρόκειται για τεχνικό επάγγελμα, που εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αλυσίδας εργασίας, με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και προετοιμασία για πώληση υφασμάτων-ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών. Ο Κόφτης Ενδυμάτων κόβει το ύφασμα σύμφωνα με το μοντέλο του σχεδιαστή. 

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Κόφτης Ενδυμάτων χρησιμοποιεί γαζωτική μηχανή, κοπτοράπτη, τιγγέλι, ηλεκτρικό ψαλίδι, μαχαίρι κοπής, πρέσα κοπής, πάγκο κοπής, μαχαίρια, καλούπια, ράφια, πλάκα κοπής και ασημομόλυβο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να ειδικευτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρματος του ΕΟΜΜΕΧ ή να μάθουν εμπειρικά την τέχνη εργαζόμενοι δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού πρέπει να έχουν:

  • Ηρεμία, υπομονή και σωματική αντοχή
  • Συνεργατικότητα, συνέπεια
  • Υπευθυνότητα
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανών
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων
  • Ικανότητα αντίληψης των σχημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμο επάγγελμα στον κλάδο της παραγωγής. Η μαζική, όμως, εισαγωγή έτοιμων ενδυμάτων έχει δημιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Γενικότερα, οι αμοιβές για τα επαγγέλματα αυτά θεωρούνται χαμηλές. Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής ανάλογα με την ειδικότητά τους μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων ως μισθωτοί, ή και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστημα), αναλαμβάνοντας εργασίες για λογαριασμό άλλων καταστημάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών.

Επαγγελματικές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής εργάζονται ατομικά ή ομαδικά σε κλειστούς χώρους, όπου υπάρχει έντονος θόρυβος και μυρωδιές, χνούδι από τα υφάσματα κ.λπ.