Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψυχολόγος

Γενική Περιγραφή:
Ο Ψυχολόγος ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων. Είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Η ειδικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι επιστημονικές μέθοδοι και οι εξειδικεύσεις κάθε επαγγελματία ψυχολόγου, διαφοροποιούνται.

Το επάγγελμα ρυθμίζεται από αυστηρή δεοντολογία, που αναφέρεται σε βασικά ζητήματα και περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ψυχολόγου και συμβουλευομένου, το ήθος του ίδιου του Ψυχολόγου, τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιαδήποτε μορφή. Οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού καθορίζονται στο σύνολό τους από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των επαγγελματιών Ψυχολόγων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:
Άδεια άσκησης επαγγέλματος παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και απαιτείται για όλες τις ειδικότητες Ψυχολόγων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ο Ψυχολόγος σπουδάζει στα πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας. Η πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει μεταπτυχιακές σπουδές και βιωματικές ασκήσεις, όπως στην περίπτωση της ψυχανάλυσης, ή άλλης μορφής ψυχοθεραπείας που αναλαμβάνει η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Ψυχολόγος, για να σπουδάσει και να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να έχει:

  • Αληθινό σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του
  • Αντικειμενικότητα
  • Επιστημονική αναζήτηση και μελέτη του ανθρώπινου νου και της συμπεριφοράς
  • Υπομονή, ψυχραιμία, πειθώ και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
  • Τήρηση του απορρήτου
  • Ακεραιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Παρά τις αυξημένες ανάγκες, η αξιοποίηση των Ψυχολόγων πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, ενώ υπάρχει πληθώρα αποφοίτων τμημάτων ψυχολογίας, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες για τους επαγγελματίες. Το επάγγελμα του Ψυχολόγου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς έχουν προκύψει ανάγκες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε διάφορους τομείς, λόγω της αύξησης των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων της σύγχρονης εποχής. Έτσι, οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης ΑμΕΑ, θεραπευτικές κοινότητες, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο. Οι απόφοιτοι των τομέων ψυχολογίας των τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών μπορούν να εργαστούν και ως καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Οι συνθήκες εργασίας του Ψυχολόγου παρουσιάζουν συχνά κάποιες δυσκολίες λόγω της συχνής επαφής του με άτομα που έχουν ψυχικά ή άλλα προβλήματα υγείας, ή λόγω του χώρου εργασίας που μπορεί να είναι νοσοκομείο ή ίδρυμα. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να έχει δικό του γραφείο όπου δέχεται τους πελάτες του. Το ωράριο εργασίας του Ψυχολόγου καθορίζεται και εξαρτάται από το χώρο μέσα στον οποίο εργάζεται. Συνήθως είναι αυστηρά καθορισμένο, μιας και επικοινωνεί με τους πελάτες του σε προγραμματισμένες ώρες. Ωστόσο, ο Ψυχολόγος εργάζεται και αρκετές ώρες μόνος στο γραφείο του, προκειμένου να συμβουλευτεί τα βιβλία του, τις σημειώσεις του, να μελετήσει γενικά την περίπτωση που αναλαμβάνει και να προγραμματίσει τις ενέργειές του.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:
Τα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν τους Ψυχολόγους είναι κυρίως ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος που έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για τη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.