Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψυκτικός - Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Γενική Περιγραφή: Ο Ψυκτικός τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα και μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού σε σπίτια, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων πριν κάνει μια εγκατάσταση. Σημειώνει τις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και οι συσκευές. Εγκαθιστά μηχανήματα όπως ψυγεία, κλιματιστικές συσκευές, παγομηχανές και συνδέει τα διάφορα τμήματα των σωληνώσεων. Δοκιμάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης και, τέλος, συντηρεί και επιδιορθώνει τα οικιακά ή επαγγελματικά ψυγεία, τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού και κάθε είδους ψυκτικές συσκευές.

Οι Ψυκτικοί συχνά ειδικεύονται είτε σε κλιματιστικά είτε σε ψυκτικά μηχανήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούνται σε συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων και συσκευών ή εγκαταστάσεων, ανάλογα με την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Ψυκτικός χρησιμοποιεί μανόμετρο, φιάλες με φρέον, χαλκοσωλήνες, αντλία κένωσης αέρα και ψυκτικό έλαιο.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Ψυκτικός για να εργαστεί απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το υπουργείο Εργασίας. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται προϋπηρεσία δυόμισι ετών, εκτός από την περίπτωση των ανειδίκευτων που χρειάζονται προϋπηρεσία τεσσάρων ετών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ψυκτικός είναι απόφοιτος του μηχανολογικού τομέα των Τεχνικών και Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και των Σχολών ταχύρρυθμης εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. Ως Ψυκτικοί μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει εμπειρία στην πράξη κοντά σε ειδικευμένους τεχνικούς.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
  • Ευλυγισία, καλή υγεία και σωματική αντοχή
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα για τη χρήση ειδικών εργαλείων και μηχανών
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και παρατηρητικότητα
  • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες εργασίες
  • Αντιληπτική ικανότητα
  • Επινοητικότητα και δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές με την αυξανόμενη χρήση των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων στη χώρα μας και οι αποδοχές του επαγγελματία είναι αρκετά υψηλές. Ο Ψυκτικός μπορεί να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ψυκτικών συσκευών και μηχανημάτων. Μπορεί ακόμα να ανοίξει το δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση και να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ο Ψυκτικός είναι μέλος του Συλλόγου Ψυκτικών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ψυκτικός δουλεύει σκυμμένος ή ανεβασμένος σε σκάλα, ανάλογα με το μέρος που κάνει τις εγκαταστάσεις ή τις επισκευές. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και η σωματική κόπωση αρκετά μεγάλη. Συνεργάζεται πολλές φορές με τους βοηθούς του για την τοποθέτηση των μηχανημάτων και των σωληνώσεων. 

Στη δουλειά του χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, όπου απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό τους και σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του. Στις επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, εργάζεται συχνά σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο και υγρασία. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάζεται σε εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχουν ψυκτικές συσκευές, σε σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, εργοστάσια και άλλα κτίρια. Οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει εξαρτώνται κάθε φορά από τον χώρο εργασίας, το είδος της εγκατάστασης ή ακόμα και τις καιρικές συνθήκες, όταν επισκευάζει ή τοποθετεί σωληνώσεις στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων.