Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χαράκτης

Γενική Περιγραφή: Ο Χαράκτης ασχολείται με την κατασκευή επιγραφών και σφραγίδων για λογαριασμό των πελατών του. Η εργασία του περιλαμβάνει τη συνεννόηση και την παραλαβή συγκεκριμένης εργασίας από τον πελάτη, την κοστολόγηση της εργασίας, την αγορά υλικών για την εργασία και την κατασκευή της επιγραφής ή της σφραγίδας.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Χαράκτης χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως παντογράφο, τρυπάνι, φρέζα, ηλεκτρονικό παντογράφο, κοπτικό πλότερ, χαρακτικό λέιζερ και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Χαράκτης πρέπει να έχει γνώσεις εφαρμοστού μηχανουργείου και γνώσεις χρήσης συγκεκριμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν με πρακτική άσκηση δίπλα σε κάποιον άλλο τεχνίτη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα αυτό απαιτεί:

  • Ακρίβεια, ηρεμία και υπομονή
  • Αντίληψη του χώρου και των σχημάτων
  • Επιδεξιότητα με τις κατασκευές και τη χρήση λεπτών εργαλείων
  • Καλό γούστο
  • Αισθητική αντίληψη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα αυτό σήμερα δεν έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και η προσφορά ανάλογων τεχνιτών υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες. Οι Χαράκτες παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους εργαστήριο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Χαράκτη είναι χειρωνακτική, καθιστική και κουραστική. Ο Χαράκτης εργάζεται με κανονικό ημερήσιο ωράριο ατομικά ή και ομαδικά. Εργάζεται σε κλειστό χώρο-εργαστήριο, ή σε ανοιχτό χώρο για τοποθετήσεις επιγραφών ή πινακίδων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση της εργασίας του για την αποφυγή ατυχημάτων.