Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υδραυλικός

Γενική Περιγραφή: Ο Υδραυλικός τοποθετεί, συναρμολογεί, συντηρεί και επιδιορθώνει τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τα βοηθητικά τους μέρη. Συγκεκριμένα, όταν τοποθετεί δίκτυο ύδρευσης, υπολογίζει τα είδη και την ποσότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. Ανοίγει οπές στα τοιχώματα ή στα δάπεδα με ειδικά εργαλεία ή τρυπάνια για να περάσουν από εκεί οι σωληνώσεις. Κόβει σωλήνες, δημιουργεί «βόλτες» για το βίδωμα. Λυγίζει τους σωλήνες, όπου χρειάζεται, και στεγανοποιεί τις ενώσεις των σωλήνων. Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης αναλαμβάνει το σκάψιμο των τοιχωμάτων ή των δαπέδων, όπου θα περάσουν οι ειδικοί αποχετευτικοί σωλήνες, τοποθετεί τα υλικά (σωλήνες, εξαρτήματα ενώσεων κ.λπ.), κάνει τις απαραίτητες κολλήσεις και συνδέσεις και κλείνει τα κανάλια που είχε ανοίξει.

Εκτός από την τοποθέτηση των δικτύων ο Υδραυλικός είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση, τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής (μπάνια, θερμοσίφωνες, λουτήρες). Επίσης, μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη δοκιμή και λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, καλοριφέρ). Ο Υδραυλικός μπορεί να ειδικευτεί στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (θερμοϋδραυλικός) ή μόνο στην εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (υδραυλικός εγκαταστάτης).

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Υδραυλικός χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό, όπως τσιμπίδες σύσφιξης, κατσαβίδια, πένσες, μηχανή ηλεκτροκόλλησης, ειδική αλοιφή για συγκόλληση χαλκών και άλλα.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια που χορηγείται μετά από τρία χρόνια πρακτικής άσκησης και εξετάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Υδραυλικός μπορεί να εκπαιδευτεί στα Μηχανολογικά Τμήματα των ΤΕΕ, στις Σχολές Μαθητείας και στις Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ ή μπορεί να έχει μαθητεύσει δίπλα σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα αυτό απαιτεί:

  • Σωματική αντοχή
  • Προσοχή και ευσυνειδησία
  • Ευστροφία και ικανότητα αναζήτησης λύσεων
  • Ευσυνειδησία και προσοχή
  • Μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισμό των διαφόρων εργαλείων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Υδραυλικός βρίσκεται πάντα σε πρώτη ζήτηση στον τομέα της κατασκευής κατοικίας, επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ειδών ύδρευσης, θέρμανσης και υγιεινής. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα θετικές για όσους δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι καλοί και συνεπείς τεχνίτες του χώρου έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Απασχολείται σε τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που ασχολούνται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης, σε οικοδομικές και τεχνικές εταιρείες, σε οργανισμούς δημόσιους ή τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρεί ατομική επιχείρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην οποία μπορεί επίσης να ασχολείται με την πώληση υδραυλικών υλικών, ειδών ψύξης, θέρμανσης και ειδών υγιεινής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Υδραυλικού είναι χειρωνακτική και εκτελείται στους ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους των οικοδομών. Οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά δύσκολες, ενώ συχνά εκτίθεται σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Όταν εργάζεται σε οικοδομή, χρειάζεται να είναι προσεκτικός γιατί αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το ωράριο απασχόλησής του δεν είναι συγκεκριμένο, γιατί εξαρτάται από το έργο που έχει αναλάβει και το χρόνο παράδοσής του, καθώς και από την πρόοδο εργασιών των άλλων τεχνιτών, όταν δουλεύουν πολλά συνεργεία παράλληλα. Σε περίπτωση που ασχολείται με τη συντήρηση και επισκευή οικιακών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή ειδών υγιεινής, είναι πιθανό να δουλεύει με ακατάστατο ωράριο, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Υδραυλικός ανήκει στο Σύνδεσμο Υδραυλικών Ελλάδας.