Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υαλουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Υαλουργός είναι ο τεχνίτης που ασχολείται με την κατασκευή και την επεξεργασία του γυαλιού. Κατασκευάζει και διακοσμεί γυάλινα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή ενός γυάλινου αντικείμενου είναι να τοποθετήσει ο Υαλουργός ένα κομμάτι γυαλιού στο μπαστούνι φυσήματος. Στη συνέχεια, με την τσιμπίδα του δίνει στρογγυλό σχήμα. Το γυαλί είναι έτοιμο για να το φυσήξει και να του δώσει το σχήμα και το μέγεθος που θέλει. Στο τέλος, βάζει το επεξεργασμένο γυαλί σε ειδικό φούρνο όπου και το αφήνει να κρυώσει αργά για δώδεκα περίπου ώρες.

Το γυαλί είναι ένα από τα υλικά που ανακυκλώνονται. Ο Υαλουργός δουλεύει πολύ με ανακυκλωμένο γυαλί που το λιώνει μόνος του και το ξαναπλάθει. Μπορεί ακόμα να το καλουπώσει και να του δώσει όποιο χρώμα επιθυμεί.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Υαλουργός χρειάζεται να φοιτήσει στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) ή στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εμπειρία στο επάγγελμα μπορεί να αποκτήσει ο Υαλουργός δουλεύοντας δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Υαλουργός χρειάζεται να διεθέτει:

  • Δημιουργικότητα και φαντασία
  • Καλλιτεχνική ευαισθησία
  • Επιδεξιότητα στα χέρια
  • Επινοητικότητα
  • Φαντασία
  • Συνέπεια και ευσυνειδησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο εργοστάσια υαλουργίας και διάφορες βιοτεχνίες γυάλινων αντικειμένων. Τα αντικείμενα από γυαλί καλύπτουν άμεσες ανάγκες του πληθυσμού σε ευρύ πεδίο και χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση χώρων. Παρόλα αυτά, το επάγγελμα του Υαλουργού δεν έχει μεγάλη ζήτηση. Ο Υαλουργός απασχολείται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, σε εργοστάσια και σε εργαστήρια υαλουργίας, ή ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας δικό του εργαστήριο υαλουργίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Υαλουργός εργάζεται σε κλειστό χώρο, συχνά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Το επάγγελμα θεωρείται ανθυγιεινό, γιατί η κατεργασία του γυαλιού γίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παράγονται αναθυμιάσεις.

Το ωράριο του Υαλουργού είναι συνήθως σταθερό, με πιθανές υπερωρίες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τον επαγγελματικό αυτόν κλάδο είναι το Σωματείο Υαλουργών.