Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τυπογράφος

Γενική Περιγραφή: Ο Tυπογράφος ασχολείται με τη στοιχειοθέτηση και την εκτύπωση διαφόρων ειδών εντύπων με τη βοήθεια τυπογραφικών μηχανημάτων. Ο Tυπογράφος παραλαμβάνει κείμενα και φροντίζει να γίνουν οι στοιχειοθεσίες, δηλαδή η σύνθεση των λέξεων και των στίχων του κειμένου που θα εκτυπωθεί με την τοποθέτηση των κατάλληλων τυπογραφικών στοιχείων, και στη συνέχεια προχωρεί στην εκτύπωσή τους. Οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνουν με τη χρησιμοποίηση παλαιότερων μεθόδων (κινητά ψηφία) ή με πιο προηγμένη τεχνολογία (μηχανές offset και Η/Υ).

Πολλές από τις παλιότερες μεθόδους και τεχνικές της τυπογραφικής τέχνης (λινοτυπία, μονοτυπία) έχουν αντικατασταθεί από νέες, όπως η φωτοσύνθεση, η ηλεκτρονική σελιδοποίηση κ.ά., για τις οποίες απαιτείται ειδική κατάρτιση.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές εφαρμόζονται πλέον σε ελάχιστα τυπογραφεία. Στα σύγχρονα τυπογραφεία ο Τυπογράφος παραλαμβάνει από τη φωτοσύνθεση (μέθοδος μηχανικής στοιχειοθεσίας) τα κείμενα σε φιλμ, τα μεταφέρει σε τσίγκο (ειδική πλάκα ψευδαργύρου) και προχωρεί στην εκτύπωσή τους στο πιεστήριο.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί ως Τυπογράφος απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί το Υπουργείο Βιομηχανίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τυπογράφος είναι απόφοιτος αντίστοιχων ειδικοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και ΤΕΕ. Σημαντική, ωστόσο, είναι και η πρακτική εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος δουλεύοντας στο πλευρό παλαιότερων επαγγελματιών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τυπογράφος πρέπει να διαθέτει:

  • Δεξιοτεχνία
  • Ταχύτητα στις κινήσεις των χεριών
  • Προσοχή, αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα
  • Καλή υγεία και σωματική αντοχή
  • Αισθητικό κριτήριο
  • Ευχέρεια στον χειρισμό μηχανημάτων τυπογραφίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αγορά εμφανίζεται δυναμική για τους Τυπογράφους. Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για τις μεγάλες τυπογραφικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να αναλάβουν μεγάλο όγκο τυπογραφικών εργασιών. Η εξέλιξη, ωστόσο, της τεχνολογίας τείνει προς τον περιορισμό της ανθρώπινης συμμετοχής στη φάση της εκτύπωσης, οπότε το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο. Οι αποδοχές των Τυπογράφων είναι ικανοποιητικές και ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και την ποιότητα της δουλειάς τους. Ο Τυπογράφος εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες μονάδες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του τυπογραφείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του Τυπογράφου είναι δύσκολες και κουραστικές, παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. Πολλές φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης και πίεσης, αφού χρειάζεται να προλάβει τις προθεσμίες εκτύπωσης ή να αναλάβει τη βασική συντήρηση ή την επισκευή των μηχανημάτων εκτύπωσης.

Ο χώρος εργασίας του έχει πολύ θόρυβο και αρκετοί Τυπογράφοι αναγκάζονται να φορούν ωτοασπίδες για προστασία. Επιπλέον, οι μυρωδιές στο χώρο είναι έντονες εξαιτίας των υλικών που χρησιμοποιούνται. Οι χώροι των τυπογραφείων είναι κλειστοί και μερικές φορές, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, έχουν υγρασία και κακό φωτισμό.