Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τζαμάς

Γενική Περιγραφή: Ο Τζαμάς κατασκευάζει και τοποθετεί στοιχεία από τζάμι, καθρέπτη ή κρύσταλλο. Συγκεκριμένα, με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία κόβει, εφαρμόζει και τοποθετεί τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες ή και άλλα πλαίσια. Για την εκτέλεση της εργασίας του αρχικά μετρά με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή τις επιφάνειες όπου θέλει να τοποθετήσει τζάμια, τα κόβει με κατάλληλα εργαλεία και λειαίνει τις άκρες. Στη συνέχεια, καθαρίζει την εσοχή του πλαισίου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα τζάμια και προχωρά στην προσεκτική τοποθέτησή τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τοποθέτησης και σταθεροποίησης τζαμιών, με στόκο, κόλλα, πλαστικές ή μεταλλικές λουρίδες.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με Σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

  • Σωματική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
  • Συνεργατικότητα, σχολαστικότητα, ακρίβεια
  • Αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός, όμως, αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Όσοι διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους.

Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία.  Τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται συνήθως από εμπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων, μαθητευόμενων εργατών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των επαγγελματιών που απασχολούνται στις οικοδομές είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλματα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων.