Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας - Sommelier

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας συντονίζει τις διαδικασίες παρασκευής και απόσταξης αλκοολούχων ποτών και ασχολείται με την οργάνωση και διαχείριση μονάδων ποτοποιίας. Συγκεκριμένα, φροντίζει για την προμήθεια και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και οργανώνει την παραγωγή έτσι ώστε να γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα ποτά που παράγονται, εξετάζοντας την ποιότητά τους ως προς την περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα. Επίσης, εξετάζει αν υπάρχουν ξένα σώματα (φελλός, σκόνη, χώμα) μέσα στα ποτά. Ενημερώνεται για τις νέες ποιότητες των ποτών που κυκλοφορούν, τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Η αύξηση της κατανάλωσης τυποποιημένων ποτών κάνει απαραίτητη την παρουσία του στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ποτοποιία.

Εξοπλισμός και Μέσα: Χρησιμοποιεί ογκομετρικούς και δοκιμαστικούς σωλήνες, συμπιεστές, εμφιαλωτικά μηχανήματα, πλυντήρια για τον καθαρισμό των μπουκαλιών και δεξαμενές αποθήκευσης οινοπνεύματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Τις ειδικές γνώσεις για την ενασχόληση με το επάγγελμα του Τεχνικού Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας μπορεί κανείς να τις αποκτήσει φοιτώντας σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει:

  • Καλή όσφρηση και γεύση
  • Μεράκι για τη δουλειά του
  • Συνέπεια, μεθοδικότητα και παρατηρητικότητα
  • Ευσυνειδησία
  • Διοικητικές και κοινωνικές δεξιότητες
  • Ικανότητα συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνικούς Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές, εξαιτίας της συρρίκνωσης των μονάδων ποτοποιίας. Παρ' όλα αυτά, οι αμοιβές τους θεωρούνται ικανοποιητικές. Οι Τεχνικοί Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας μπορούν να εργαστούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς οινοποιίας-ποτοποιίας. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης ποτών και κρασιού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας εργάζεται στο χώρο του αποστακτήρα, στους χώρους ζύμωσης, ωρίμανσης και παλαίωσης του ποτού και στο εργαστήριο, συνήθως όρθιος. Πολλές φορές χρειάζεται να επισκέπτεται άλλα εργαστήρια, αλλά και χώρους στους οποίους ενδιαφέρεται να προωθήσει τα ποτά που παρασκευάζει και να έρχεται σε επαφή με πελάτες και συνεργάτες. Ο χρόνος και οι ρυθμοί εργασίας του αυξάνονται κατά τις περιόδους προμήθειας της πρώτης ύλης, απόσταξης και έναρξης της ζύμωσης. Στους χώρους που εργάζεται υπάρχουν πάντοτε έντονες μυρωδιές.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι Τεχνικοί Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο ή φορέα.