Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Εργαλειομηχανών

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Εργαλειομηχανών χειρίζεται τις εργαλειομηχανές, οι οποίες είναι ειδικά μηχανήματα για την κατεργασία (κοπή, λείανση) άλλων μεταλλικών αντικειμένων, όπως ο τόρνος, η φρέζα, το τρυπάνι, ο γραναζοκόπτης, η μηχανουργική πλάνη και τα λειαντικά μηχανήματα. Προετοιμάζει τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία και τα τοποθετεί στα μηχανήματα και φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των εργαλειομηχανών.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες του κλάδου εκπαιδεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΤΕΕ και σε ΙΕΚ. Ωστόσο, στους χώρους αυτούς μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία εργαζόμενα μαζί με ειδικευμένους τεχνίτες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του χώρου χρειάζεται να διαθέτουν:

  • Προσεκτικότητα, σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων
  • Επινοητικότητα και δυναμισμό
  • Ευσυνειδησία, συνέπεια και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις
  • Ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων
  • Μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας για τον Τεχνικό Εργαλειομηχανών, στον μηχανολογικό, κατασκευαστικό ή επισκευαστικό τομέα. Ο Τεχνικός Εργαλειομηχανών μπορεί να απασχοληθεί σε εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών, σε εργοστάσια κατασκευής εξαρτημάτων και μηχανικών εργαλείων και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν μηχανήματα ως συντηρητής. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δικό του μηχανουργείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα μηχανήματα που χειρίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυματισμούς. Οι τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται με άλλους τεχνικούς.

Οι τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόμα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς θόρυβος, σκόνη ή αναθυμιάσεις. Δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα ένσημά τους είναι βαρέα.