Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ανελκυστήρων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τον ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού, τα ηλεκτρικά κυκλώματα μηχανοστασίου και φρεατίου και τον κινητήριο μηχανισμό συμβατικών ηλεκτρονικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Κάθε επαγγελματίας για να ασκήσει το επάγγελμα πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες του κλάδου εκπαιδεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΤΕΕ και σε ΙΕΚ. Ωστόσο, στους χώρους αυτούς μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία εργαζόμενα μαζί με ειδικευμένους τεχνίτες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να διαθέτουν:

  • Προσεκτικότητα, τακτικότητα και σταθερότητα
  • Μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων
  • Επινοητικότητα και δυναμισμό
  • Ευσυνειδησία και συνέπεια
  • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις
  • Ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων
  • Μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι Τεχνικοί Ανελκυστήρων αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ως προς την απασχόλησή τους, διότι η αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζει σημεία κορεσμού. Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες που αναλαμβάνουν εγκαταστάσεις και επισκευές ανελκυστήρων ή να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δική του επιχείρηση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα μηχανήματα που χειρίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυματισμούς. Οι τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται με άλλους τεχνικούς.

Ο τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόμα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς θόρυβος, σκόνη ή αναθυμιάσεις. Δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα ένσημά τους είναι βαρέα.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι παραπάνω επαγγελματίες εγγράφονται αντίστοιχα στο Σύνδεσμο Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.