Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αεροσκαφών - Ειδικός Μηχανοσύνθετων Αεροσκαφών

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Αεροσκαφών επισημαίνει τη βλάβη στο συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους, υποδεικνύει τον τρόπο επισκευής της και προμηθεύεται τα κατάλληλα πιστοποιημένα ανταλλακτικά. Μετά την επισκευή κάνει τους λειτουργικούς ελέγχους των συστημάτων και του κινητήρα του αεροσκάφους. Επιπλέον, εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των αεροσκαφών, με αποτέλεσμα όχι μόνο την ασφαλή και επαρκή μετακίνηση των επιβατών και των εμπορευμάτων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Αεροσκαφών είναι απόφοιτος μέσων σχολών. Για να έχει το δικαίωμα να υπογράφει τις πτήσεις των αεροσκαφών, πρέπει να αποκτήσει πτυχίο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Σημαντικά προσόντα για το επάγγελμα του Τεχνικού:

  • Προσοχή
  • Παρατηρητικότητα
  • Υπομονή, επιμονή
  • Ικανότητα καθοδήγησης και συνεργασίας με άλλους τεχνικούς
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Επιδεξιότητα και σταθερότητα στις λεπτές κινήσεις των χεριών
  • Υπομονή, ακρίβεια και καλή φυσική κατάσταση.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Λόγω της ανόδου του επιπέδου ζωής και της γενίκευσης της χρήσης οχημάτων, το επάγγελμα του Τεχνικού Αεροσκαφών παρουσιάζει καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Ο Τεχνικός Αεροσκαφών μπορεί να εργαστεί στην Πολεμική και Πολιτική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βιομηχανία, σε αεροπορικές επιχειρήσεις και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες-ιδιοκτήτες αεροσκαφών. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανήκει σε κάποιο σύλλογο και το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Τα επαγγέλματα αυτά είναι μερικές φορές επικίνδυνα και αρκετά κουραστικά. Οι Τεχνικοί εργάζονται ατομικά και ομαδικά. Η εργασία τους είναι ως επί το πλείστον χειρωνακτική. Μπορεί να εργάζονται όρθιοι, σκυμμένοι πάνω ή ξαπλωμένοι κάτω από το όχημα ή σκάφος που επισκευάζουν.

Εργάζονται συνήθως σε κλειστό χώρο, συνεργεία ή υπόστεγα, αλλά και σε ανοικτούς χώρους. Χρειάζεται να φορούν γάντια, ολόσωμη φόρμα και μερικές φορές προστατευτική μάσκα. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες εξαιτίας του θορύβου, των κινδύνων που μπορούν να παρουσιαστούν από εισπνοή των καυσαερίων από τις μηχανές, από τραυματισμούς, ή από αλλεργίες σε διάφορα χημικά και τοξικά υλικά.