Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανολογίας

Χώρα: 
Ελλάδα
Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο
Ίδρυμα: 
Δ. Μακεδ.
Διεύθυνση: 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη, 501 00
Τηλέφωνο - Fax: 
Email: 
tok0091@kozani.teikoz.gr
Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: