Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σιδεράς - Σιδηρουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Σιδηρουργός ασχολείται με την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων από σίδηρο και γενικά με σιδηροκατασκευές. Συγκεκριμένα, κατασκευάζει, κόβει, συναρμολογεί και τοποθετεί σιδερένιες πόρτες, παράθυρα και κάγκελα σε κατοικίες και άλλα κτίρια, ειδικές προστατευτικές κατασκευές σιδήρου, σκυροδέματα για ενισχύσεις ή κατασκευές σκελετών κτιρίων, κατ' εντολή των πελατών του.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο απαραίτητος εξοπλισμός του Σιδηρουργού περιλαμβάνει κόφτη, ηλεκτροσυγκόλληση, τροχό σιδήρου, μέτρο, γωνίες 90ο, ειδική φόρμα και προστατευτικά γυαλιά.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Τεχνικές γνώσεις σιδηρουργίας προσφέρονται από τεχνικές σχολές και τον ΟΑΕΔ, δεν είναι όμως απαραίτητες. Η μαθητεία δίπλα σε έναν έμπειρο τεχνίτη επιτρέπει στους νέους εργαζομένους να ασκήσουν αργότερα το επάγγελμα αυτό αυτόνομα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Σιδηρουργός είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα
  • Ορθή αντίληψη του χώρου
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των κατάλληλων εργαλείων και μηχανών
  • Ικανότητα για επικοινωνία και συνεργασία είναι σημαντική
  • Σχεδιαστική ικανότητα
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ορθή χρησιμοποίηση εξοπλισμού και εργαλείων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι σιδηροκατασκευές έχουν ευρεία εφαρμογή στο χώρο των κατασκευών-επισκευών. Υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει επαρκής ζήτηση τεχνιτών Σιδηρουργών στην αγορά εργασίας. Ο Σιδηρουργός μπορεί να εργαστεί σε τεχνικά τμήματα ΔΕΚΟ (ΟΑΣ - ΗΛΠΑΠ - ΟΣΕ - ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΕΑΒ - ΟΑ - ΕΒΟ), εργοτάξια και τεχνικά τμήματα εργοστασιακών μονάδων, τεχνικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, σιδηρουργεία και ως ελεύθερος επαγγελματίας-βιοτέχνης. Ο έμπειρος Σιδηρουργός μπορεί να ανοίξει δικό του σιδηρουργείο, για το οποίο δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι αμοιβές στο επάγγελμα είναι ικανοποιητικές. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Σιδηρουργός εργάζεται σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο. Εργάζεται κυρίως ομαδικά και μόνο όταν το επιτρέπει το μέγεθος της εργασίας μόνος του. Οι μετακινήσεις του στον τόπο του έργου ή στην κατοικία του πελάτη είναι απαραίτητες. Η εργασία του είναι βαριά, χειρωνακτική και ανθυγιεινή. Όταν ο Σιδηρουργός εργάζεται σε ανοιχτό χώρο είναι πιθανό να παρεμποδίζεται από τις καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι απαραίτητο να παίρνει μέτρα ατομικής ασφάλειας και πυρασφάλειας. Εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο του φορέα απασχόλησής του, ή τις απαιτήσεις των έργων που έχει αναλάβει.