Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Χώρα: 
Κύπρος
Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο
Ίδρυμα: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Διεύθυνση: 
Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Τηλέφωνο - Fax: 
Email: 
Τηλέφωνα: +357 25002542, +357 25002727 Τηλεομοιότυπο: +357 25002769
Ιστοσελίδα: 
Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: