Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πλακάς (Επαγγέλματα Οικοδομής)

Γενική Περιγραφή: Ο Πλακάς τοποθετεί πλακάκια ή πλάκες στις επιφάνειες των δωματίων, του λουτρού, της κουζίνας, της βεράντας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο χρειαστεί. Για τη συγκεκριμένη εργασία προετοιμάζει την επιφάνεια που θα δεχτεί την πλακόστρωση (τοίχο ή δάπεδο), εξομαλύνει τυχόν κοιλότητες και προεξοχές της επιφάνειας και με μεγάλη προσοχή και σχολαστικότητα της δίνει τις κατάλληλες κλίσεις (αλφαδιές) με τη βοήθεια της αεροστάθμης (αλφαδιού). Βρέχει τα πλακάκια και στην πίσω επιφάνειά τους τοποθετεί κονίαμα ή ειδική κόλλα και, αφού τοποθετήσει κάθε πλακάκι στη θέση που πρέπει, το χτυπάει ελαφρά για να σταθεροποιηθεί και ευθυγραμμίζει τις σειρές χρησιμοποιώντας αλφάδι. Κόβει τα πλακάκια στο σχήμα που χρειάζεται για την επικάλυψη γωνιών ή την τοποθέτησή τους γύρω από δομικά στοιχεία (κολώνες) και σταθερά αντικείμενα (βρύσες, σαπουνοθήκες) και, τέλος, καλύπτει τις ενώσεις με ειδικό στόκο (αρμόστοκο). Στις επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες, χρησιμοποιεί πάντοτε την ίδια τεχνική τοποθέτησης, αλλά για συγκολλητική ύλη χρησιμοποιεί μόνο τσιμεντοκονίαμα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

  • Σωματική αντοχή, καλή υγεία
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
  • Συνεργατικότητα
  • Ακρίβεια, σχολαστικότητα
  • Αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός όμως αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους.

Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των επαγγελματιών που απασχολούνται στις εργασίες οικοδομής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν δουλειά σε άλλον τόπο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλματα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων.