Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πατωματζής (Επαγγέλματα Οικοδομής)

Γενική Περιγραφή: Ο Πατωματζής τοποθετεί ξύλινα πατώματα καρφωτά ή κολλητά, ή επισκευάζει τα παλιά. Για να προχωρήσει στην τοποθέτηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία: παίρνει τα μέτρα του χώρου που πρόκειται να επιστρωθεί, παραγγέλνει τα ξύλα στις ανάλογες διαστάσεις, διαμορφώνει τη βάση με ξύλινες δοκούς και καρφώνει πάνω σε αυτές το ψευδοπάτωμα (σανίδωμα). Στη συνέχεια, πάνω στο ψευδοπάτωμα με φορά κάθετη σε αυτό, τοποθετεί ξύλινες λουρίδες ή πανό (παρκέτα) για τη δημιουργία ανθεκτικής και καλαίσθητης επιφάνειας. Όταν η τοποθέτηση ολοκληρωθεί, ο τεχνίτης επιστρώνει το πάτωμα με ειδικό βερνίκι και γυαλίζει την επιφάνεια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

  • Σωματική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
  • Συνεργατικότητα, προσεκτικότητα
  • Ακρίβεια
  • Σχολαστικότητα
  • Αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός όμως αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους.

Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση, ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία. Τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται συνήθως από εμπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων, μαθητευόμενων εργατών.

Εργασιακές Συνθήκες και περιβάλλον: Η εργασία των επαγγελματιών που απασχολούνται στις εργασίες οικοδομής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν δουλειά σε άλλον τόπο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλματα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων.