Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οδοντοτεχνίτης

Γενική Περιγραφή: Ο Οδοντοτεχνίτης είναι ο ειδικευμένος τεχνικός που κατασκευάζει, επισκευάζει ή τροποποιεί τεχνητές οδοντικές προσθήκες, όπως οδοντοστοιχίες, γέφυρες, στεφάνες και άλλα βοηθητικά ή υποκατάστατα των δοντιών. Φτιάχνει με ακρίβεια τεχνητά δόντια από μέταλλα, πλαστικό ή πορσελάνη και κορώνες δοντιών. Κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις δοντιών, κινητής (μασέλα) και ακίνητης προσθετικής (γέφυρα), ολικές οδοντοστοιχίες, εκμαγεία ορθοδοντικών εργασιών, κινητούς ή ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς όλων των ειδών. Για να εκτελέσει αυτές τις εργασίες, χρησιμοποιεί εργαλεία, όργανα, ηλεκτροκίνητα μηχανήματα (εργαστηριακούς κινητήρες, κλιβάνους, φυγόκεντρες μηχανές, ηλεκτρολύσεις κ.ά.) και διάφορα υλικά (μέταλλα, κεραμικές ουσίες, πορσελάνη).

Στη δουλειά του Οδοντοτεχνίτη περιλαμβάνεται η οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η τήρηση των όρων υγιεινής.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στους πτυχιούχους του Τμήματος Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής ΤΕΙ, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Οδοντοτεχνίτης μπορεί να είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής των ΤΕΙ. Σχετικές γνώσεις παρέχονται ακόμη σε ΙΕΚ, στα ΤΕΕ και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οδοντοτεχνικής ΤΕΙ μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις και, αν επιτύχουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις Οδοντιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Οδοντοτεχνίτης χρειάζεται να έχει:

  • Επιδεξιότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση λεπτών χειρωνακτικών εργασιών
  • Καλή όραση και καλαισθησία
  • Υπευθυνότητα
  • Παρατηρητικότητα
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Για το συγκεκριμένο επάγγελμα υπάρχουν δυσκολίες για την εξεύρεση εργασίας ή την εξασφάλιση υψηλών αποδοχών. Όταν όμως ένας Οδοντοτεχνίτης καθιερωθεί, έχει πολύ καλές αποδοχές. Οι Οδοντοτεχνίτες μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικά τους εργαστήρια και σε άμεση συνεργασία με τους οδοντίατρους, ως μισθωτοί σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια κλινικών, νοσοκομείων και ιδρυμάτων ή ως εκπαιδευτές σε σχετικές με το αντικείμενό τους Σχολές και στα ΤΕΕ, μετά από φοίτηση στην Παιδαγωγική Σχολή ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Οδοντοτεχνίτη είναι κουραστική για τα μάτια και το σώμα, καθώς απαιτεί πολύωρη προσήλωση στο κατασκευαζόμενο αντικείμενο. Πρόκειται για εργασία ατομική και καθιστική, κατά το μεγαλύτερο διάστημα, Συχνά παρουσιάζονται ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, ανάλογα πάντα με την περίπτωση. Η δουλειά του Οδοντοτεχνίτη περιλαμβάνει μετακινήσεις από το εργαστήριο προς τα ιατρεία των οδοντιάτρων, κλινικών ή νοσοκομείων με τα οποία συνεργάζεται ο επαγγελματίας.

Ο Οδοντοτεχνίτης εργάζεται στο περιβάλλον εργαστηρίου, με δυνατό φωτισμό, αλλά αρκετά ανθυγιεινό, καθώς επικρατούν οσμές από τα υλικά που χρησιμοποιεί και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες από τους κλιβάνους ή τους βραστήρες που μεταχειρίζεται.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Το επάγγελμα εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία Οδοντοτεχνιτών Ελλάδας.