Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται το τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας ή του οργανισμού όπου εργάζεται. Ειδικότερα, τοποθετεί τις γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου στο κτίριο, εγκαθιστά και συντηρεί το πρόγραμμα διαχείρισής του, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και, τέλος, επισκευάζει τις βλάβες που παρουσιάζονται στο τηλεφωνικό δίκτυο. Σήμερα, η λειτουργία των τηλεφωνικών δικτύων περιλαμβάνει σύνθετες κι εξελιγμένες εφαρμογές, καθώς εκτός από τη μεταγωγή της φωνής μέσα από αυτά γίνεται και μεταγωγή δεδομένων για φαξ και υπολογιστές.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί Η/Υ, εκτυπωτή, καθώς και εργαλεία και ειδικά όργανα για εγκαταστάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών μπορεί να σπουδάσει σε Τμήμα Ηλεκτρονικών των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σχετικές γνώσεις βοηθού μηχανικού μπορούν να αποκτηθούν και με σπουδές σε ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το συγκεκριμένο επάγγελμα το άτομο πρέπει να διαθέτει:

  • Οργανωτικότητα
  • Ικανότητα συνεργασίας
  • Πρακτικότητα και υπευθυνότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων
  • Εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα, τους Η/Υ και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τελευταία, φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για τους υπάρχοντες επαγγελματίες, καθώς δημιουργούνται νέες ανάγκες. Οι Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό διαθέτει μεγάλο τηλεφωνικό δίκτυο, ως στελέχη σε δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών είναι πολύπλοκη και λεπτή. Είναι κυρίως χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των γραμμών του δικτύου και χαρακτηρίζεται από ένταση και κούραση. Είναι εργασία ημερήσια και ασκείται ατομικά, αλλά και ομαδικά. Εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός κι αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση κεραιών ή τηλεφωνικών γραμμών σε εξωτερικό χώρο. Η πολυπλοκότητα της εργασίας ενδέχεται να επιμηκύνει ορισμένες φορές το καθιερωμένο ωράριο εργασίας.