Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

STatistique et Informatique Décisionnelle

Χώρα: 
Γαλλία
Επίπεδο σπουδών: 
Δίπλωμα
Ίδρυμα: 
Université Lumière Lyon 2
Διεύθυνση: 
Campus Porte des Alpes, Institut Universitaire de Technologie Lumière, 160 Boulevard de l'Université, 69676 Bron Cedex
Τηλέφωνο - Fax: 
Téléphone : 04 78 77 31 44, Fax : 04 78 77 31 84
Email: 
Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: