Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μαρμαράς

Γενική Περιγραφή: Μαρμαράς είναι ο τεχνίτης που αναλαμβάνει την εξωτερική επένδυση διαφόρων επιφανειών με μάρμαρο. Συγκεκριμένα, κόβει και επεξεργάζεται μάρμαρα για τη διακόσμηση κατοικιών, κτιρίων, εκκλησιών, μνημείων. Για να εκτελέσει την εργασία του, αρχικά συμφωνεί με τον πελάτη για το σχέδιο και το είδος του μαρμάρου που θα τοποθετήσει. Στη συνέχεια, παραγγέλνει στο σχιστήριο τις μαρμάρινες πλάκες, παίρνει τις επεξεργασμένες πλάκες και ανάλογα με την παραγγελία του πελάτη τις κόβει και τις τοποθετεί. Τέλος, ακολουθεί το λουστράρισμα των πλακών.

Οι κυριότερες εφαρμογές της εργασίας του είναι η στρώση δαπέδων και κλιμάκων, η επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως πάγκων κουζίνας ή λουτρών και η κατασκευή εξωτερικής διακόσμησης τζακιών και μνημείων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Μαρμαράς είναι οι διαμαντόδισκοι, το σβουράκι, η βαριά, η λάσπη και τα λούστρα. Επίσης, χρησιμοποιεί ειδικά μεταλλικά στηρίγματα για το στερέωμα των μαρμάρων, όταν αυτά τοποθετούνται κάθετα σε κτίσματα (ορθομαρμαρώσεις).

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μαρμαράς χρειάζεται να μείνει αρκετό καιρό κοντά σε κάποιον επαγγελματία για να μάθει τη δουλειά. Σχολές μαρμαράδων λειτουργούν στην Τήνο, τη Λάρισα και το Πικέρμι.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να γίνει κάποιος επαγγελματίας Μαρμαράς, χρειάζεται να διαθέτει:

  • Εργατικότητα, συνέπεια και προσεκτικότητα
  • Υπολογιστική ικανότητα, μηχανική ικανότητα, καλαισθησία
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου-όγκου και επιδεξιότητα
  • Καλή υγεία και σωματική δύναμη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Είναι ένα τεχνικό επάγγελμα με σταθερή αλλά και μέτρια ζήτηση στην αγορά εργασίας, λόγω της πληθώρας των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις επιφανειών. Ο Μαρμαράς εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του συνεργείο ή σε εργολαβική εταιρεία που ασχολείται με τοποθετήσεις μαρμάρων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Μαρμαρά είναι χειρωνακτική. Εργάζεται αρκετές ώρες σκυμμένος. Κατά την επεξεργασία των μαρμάρων παράγεται σκόνη που είναι πολύ ανθυγιεινή για το αναπνευστικό σύστημα και την καρδιά. Ο Μαρμαράς συχνά αντιμετωπίζει πόνους στη μέση του, επειδή σηκώνει μεγάλα βάρη. Το επάγγελμά του απαιτεί μετακινήσεις για να πάρει τις παραγγελίες ή για να πραγματοποιήσει τις εργασίες στο χώρο που χρειάζεται. Ο Μαρμαράς εργάζεται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, όταν δουλεύει σε κάποιο συνεργείο. Εργάζεται είτε σε κλειστούς χώρους, όπως το εσωτερικό οικιών, πολυκατοικιών, εκκλησιών, είτε σε ανοικτούς, όπως σε μνημεία, νεκροταφεία, περιβόλους ναών, εξωτερικές προσόψεις και κήπους κτιρίων.

Το ωράριο εργασίας του είναι ελεύθερο, εάν είναι ιδιώτης, ή εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας του χώρου όπου δραστηριοποιείται (συνεργείο, εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων).

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι το Σωματείο Μαρμαράδων.