Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Λατόμος

Γενική Περιγραφή: Ο Λατόμος εκτελεί τις τεχνικές ή χειρωνακτικές εργασίες που αφορούν την εξόρυξη πετρωμάτων, απαραίτητων για οικοδομικές εργασίες και άλλα έργα. Συγκεκριμένα, εργάζεται για την εξόρυξη και κατεργασία πετρωμάτων διαφόρων ειδών, ασχολείται με τη συρματοκοπή μαρμάρων, κάνει διατρήσεις στα πετρώματα με φουρνέλα (γόμωση) και πριόνια, κάνει γεωτρήσεις για τη θεμελίωση μεγάλων τεχνικών έργων, για την εξόρυξη και αξιοποίηση κοιτασμάτων του υπεδάφους, ή για την ανακάλυψη και εκμετάλλευση νερού που χρησιμοποιείται ως πόσιμο ή για άρδευση.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για τις παραπάνω εργασίες ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί κομπρεσέρ, ηλεκτρικό πριόνι και άλλα ειδικά εργαλεία.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ως Λατόμοι εργάζονται ανειδίκευτα άτομα που έχουν αποκτήσει εμπειρία στην πράξη, κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Λατόμος οφείλει να διαθέτει:

  • Ακρίβεια, προσοχή και υπευθυνότητα
  • Συγκέντρωση και ευσυνειδησία
  • Επινοητικότητα και δυναμισμό
  • Συνέπεια, ηρεμία, καλή υγεία και αντοχή
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου, ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και ευκινησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο κλάδος σημειώνει αξιόλογη ανάπτυξη, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης θετικής πορείας των κατασκευών και δομικών έργων. Οι αποδοχές του Λατόμου είναι ικανοποιητικές. Είναι ένα επάγγελμα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο στον κατασκευαστικό τομέα δομικών έργων. Ο επαγγελματίας ασφαλίζεται με βαρέα ένσημα λόγω των δυσμενών συνθηκών άσκησης της εργασίας του.

Ο Λατόμος εργάζεται σε μεταλλεία, λατομεία, ως υπάλληλος σε εταιρείες και επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου και πετρωμάτων. Μπορεί ακόμα να ανοίξει δική του επιχείρηση και να αναλαμβάνει εργολαβίες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Λατόμος εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με πολλές ώρες ορθοστασίας και έντασης. Απαραίτητη είναι η λήψη μέτρων ασφαλείας για τον ίδιο το Λατόμο, τα μηχανήματα και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται σε κοντινή απόσταση. Ο Λατόμος εργάζεται σε συνεργασία με άλλους και χρειάζεται να χειρίζεται ειδικά εργαλεία. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και τεχνική. Ο επαγγελματίας μπορεί να εργάζεται σε επιφανειακά εργοτάξια ή σε υπόγεια εργοτάξια, σε χώρο με πολύ θόρυβο, σκόνη και κινδύνους.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Λατόμος εγγράφεται στο Συνδικάτο Λατόμων Μαρμάρου, Πέτρας και Μαρμαροεργατών Ασβετονιστών.