Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κοινωνικός Λειτουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Κοινωνικός Λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το κύριο έργο του Κοινωνικού Λειτουργού αφορά:
α) τη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα "ευπαθή" κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
β) τη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για απόρους, άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, παλιννοστούντες, αποφυλακισμένους, ανέργους
γ)
 τη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά καταστήματα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

Η κοινωνική εργασία είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη που ακολουθεί συγκεκριμένες επιστημονικές αρχές και επαγγελματική δεοντολογία. Οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί διεκδικούν τις τελευταίες δεκαετίες ποιοτική αναβάθμιση στον κλάδο τους, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από το πνεύμα εθελοντισμού και τον προνοιακό χαρακτήρα που το χαρακτήριζε παλιότερα.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας που χορηγείται από τις νομαρχίες της χώρας μετά την αποφοίτησή του από τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι απόφοιτος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ. Πρόσφατα, ιδρύθηκαν και Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Εργασίας σε πανεπιστημιακές σχολές, ενώ και στα ΙΕΚ παρέχεται ειδική κατάρτιση που αποβλέπει σε βοηθούς κοινωνικών λειτουργών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Κοινωνικός Λειτουργός πρέπει να διακρίνεται από:

  • Υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και αγάπη για τον άνθρωπο
  • Κατανόηση για το πρόβλημα του ατόμου-πελάτη
  • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
  • Υπομονή, επιμονή
  • Γνώση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, και νομικών ζητημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι ένα επάγγελμα καθιερωμένο με παράδοση, νομοθετική κατοχύρωση και θεσμοθετημένες θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι σχολών Κοινωνικής Εργασίας έχουν αρκετές επαγγελματικές διεξόδους, παρά τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής έχει ενισχύσει την απασχόληση του κλάδου και συντηρείται η αισιοδοξία για τις προοπτικές του στο μέλλον.

Οι αμοιβές εξαρτώνται από το είδος της εργασιακής σχέσης, αλλά οι περισσότεροι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε δημόσιους φορείς και ιδρύματα. Ορισμένοι εργάζονται σε επιχειρήσεις ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εκπαιδευτικοί.

Οι χώροι, όπου μπορούν να εργαστούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, είναι κυρίως οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, τα νοσοκομεία, τα κέντρα πρόληψης ή αποτοξίνωσης, τα σωφρονιστικά καταστήματα και γενικότερα τα ιδρύματα προστασίας ανηλίκων, των ατόμων τρίτης ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), καθώς και οι νεοσύστατοι φορείς ή τα προγράμματα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας στο επάγγελμα αυτό παρουσιάζουν κάποια δυσκολία, κυρίως λόγω της φύσης της απασχόλησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός ασχολείται με προβληματικές καταστάσεις των ατόμων που παρακολουθεί. Σήμερα, αρχίζει να καθιερώνεται η στήριξη των ασθενών στο χώρο του σπιτιού τους, όμως αυτό μπορεί να γίνει και στο ίδρυμα όπου εργάζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός. Συχνά, αντιμετωπίζει εχθρική στάση από άτομα που αρνούνται να δεχθούν τις παρεμβάσεις του. Παρόλα αυτά, το συναίσθημα της εσωτερικής ικανοποίησης που έχουν, όταν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ασκήσουν το κοινωνικά χρήσιμο έργο τους, μειώνει τη βαρύτητα των προηγούμενων δυσκολιών.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Σύνδεσμος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας εκπροσωπεί συλλογικά τους επαγγελματίες του κλάδου.