Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κλωστοϋφαντουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Κλωστοϋφαντουργός ασχολείται με τη βιομηχανική επεξεργασία νημάτων και την παραγωγή υφασμάτων από νήματα διαφορετικών τύπων και ποιότητας. Φροντίζει, ακόμα, τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανών που παράγουν διάφορα υφάσματα, χειρίζεται, προετοιμάζει και επιβλέπει τη λειτουργία των κλωστικών, πλεκτικών, υφαντικών, στεγνωτικών, βαφικών και λευκαντικών μηχανών. Παρασκευάζει χρώματα για υφάσματα στο χημικό εργαστήριο, με τη βοήθεια διαφόρων οργάνων (ζυγαριά, ογκομετρικές φιάλες, εστίες πύρωσης), συλλέγει δείγματα, παρακολουθεί την παραγωγή με ανοιχτά συστήματα Η/Υ και, τέλος, πραγματοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων και υφασμάτων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Κλωστοϋφαντουργός είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας των ΤΕΙ. Επίσης στα ΤΕΕ και τα ΙΕΚ λειτουργούν τμήματα παραγωγής ετοίμου ενδύματος και συντήρησης μηχανών παραγωγής.
Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον έξι μηνών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Κλωστοϋφαντουργός χρειάζεται να κατανοεί την πολυπλοκότητα των μηχανών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια λειτουργούν ηλεκτρονικά. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει συνέπεια, μηχανική και σχεδιαστική ικανότητα, αισθητική αντίληψη και παρατηρητικότητα για την όλη διαδικασία της παραγωγής υφασμάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αυτοματοποίηση των μηχανών και η μεταφορά του τομέα παραγωγής υφασμάτων και ενδυμάτων σε άλλες αγορές έχουν προκαλέσει στασιμότητα ανάπτυξης στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των θέσεων εργασίας. Ο Κλωστοϋφαντουργός μπορεί να εργαστεί σε πλεκτήρια και κλωστήρια, σε βαφεία υφασμάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής υφασμάτων ή νημάτων. Επίσης, σε φορείς και οργανισμούς (π.χ. υπουργείο Εμπορίου), στα τμήματα ελέγχου ποιότητας τω υφασμάτων. Ο Κλωστοϋφαντουργός μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας το δικό του εργαστήριο για το οποίο δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Κλωστοϋφαντουργός εργάζεται ατομικά, αλλά και με άλλους εργαζομένους, όταν αυτό απαιτείται. Οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες ορισμένες φορές το χρόνο για ενημέρωση στις τελευταίες τεχνολογίες, τα σχέδια, τα υλικά, και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Το επάγγελμα κατατάσσεται στα βαρέα κι ανθυγιεινά. Ο Κλωστοϋφαντουργός εργάζεται σε κλειστό χώρο όρθιος, με πολύ θόρυβο, υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και χνούδι. Στο χώρο του εργοστασίου ή του χημικού εργαστηρίου βρίσκεται σε επαφή με χημικές ουσίες. Το ωράριο εργασίας είναι συνήθως οκτάωρο-πρωινό, αλλά μπορεί να έχει και τη μορφή κυλιόμενης βάρδιας. Υπερωρίες μπορεί να απαιτηθούν από το τμήμα παραγωγής, ανάλογα με τις παραγγελίες που πρέπει να παραδοθούν.