Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κλειδαράς

Γενική Περιγραφή: Ο Κλειδαράς ασχολείται με την πώληση κλειδαριών ή χρηματοκιβωτίων, την κατασκευή και την αντιγραφή κλειδιών. Επίσης, ανοίγει με εργαλεία τις πόρτες όσων έχουν κλειστεί έξω από το σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητό τους. Ο Κλειδαράς ασχολείται με τους μηχανισμούς ασφαλείας θυρών και την καλή λειτουργία τους. Φροντίζει για το άνοιγμα και το ασφαλές κλείσιμο των εσωτερικών χώρων. Όταν καλείται να ανοίξει κλειδωμένους χώρους, χρειάζεται πολλή προσοχή, ώστε να ενεργεί με τη συγκατάθεση του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Ο πελάτης απευθύνεται στον Κλειδαρά για την αγορά κλειδαριάς, λουκέτων ή χρηματοκιβωτίων, για την τοποθέτηση της κλειδαριάς, για την παραγωγή αντίτυπων κλειδιών, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της κλειδαριάς, για το άνοιγμα κάποιας πόρτας.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την κατασκευή των κλειδιών, αλλά και για το άνοιγμα των κλειδωμένων θυρών, ο Κλειδαράς χειρίζεται διάφορα εργαλεία, όπως οι παντογράφοι, οι δίδυμοι τροχοί, τα αντικλείδια, οι συρμοί διάρρηξης, τα τρυπάνια,οι  ηλεκτροσυγκολλήσεις, οι πρέσες, τα κατσαβίδια και άλλα εργαλεία τοποθέτησης ή επισκευής κλειδαριών.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό απαιτείται ειδική άδεια από την αστυνομία που χορηγείται σε όσους έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Αν οι επαγγελματίες είναι άνδρες, χρειάζεται να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Κλειδαράς δεν χρειάζονται ιδιαίτερες σπουδές, εκτός από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Περισσότερο απαραίτητη είναι η απόκτηση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτεχνίας με μαθητεία κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Κλειδαράς πρέπει να διαθέτει:

  • Υπευθυνότητα
  • Σημασία και προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Επινοητικότητα για να αντιμετωπίζει τα πρακτικά προβλήματα στη δουλειά του
  • Συνέπεια, ψυχραιμία και ευγένεια στις συναλλαγές του
  • Ταχύτητα και επιδεξιότητα στις κινήσεις και στις αντιδράσεις του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος είναι θετικές, ιδιαίτερα για όσους είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες.

Ο κύκλος εργασιών και το εισόδημα από το επάγγελμα αυτό εξαρτώνται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό της διαθεσιμότητας του επαγγελματία στις κλήσεις των πελατών. Ο Κλειδαράς μπορεί να διατηρεί κατάστημα πώλησης κλειδαριών και κατασκευής κλειδιών, ή να εργάζεται ως υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα του Κλειδαρά απαιτεί προσοχή και ευθύνη, ιδιαίτερα όταν αυτός καλείται να παραβιάσει κλειδωμένες πόρτες σπιτιών, γραφείων, επίπλων και θυρίδων ή χρηματοκιβωτίων. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και πολλές φορές μπορεί να γίνεται κάτω από άσχημες συνθήκες. Ο επαγγελματίας χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα να μετακινηθεί σε κοντινές ή μακρινές αποστάσεις με ταχύτητα, απαντώντας στις κλήσεις των πελατών του. Το ωράριο είναι σταθερό, οι ώρες, όμως, που θα πάρει κλήσεις πελατών είναι απρόβλεπτες. Συχνά αναγκάζεται να εργαστεί και εκτός ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες.

Η έδρα του Κλειδαρά είναι σε κλειστό χώρο, ωστόσο μεγάλο μέρος της εργασίας του πραγματοποιείται σε ανοιχτούς χώρους, συχνά με κακές καιρικές συνθήκες. Στις συναλλαγές του με τους πελάτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς διατρέχει κινδύνους να εξαπατηθεί, παραβιάζοντας παράνομα κάποιο κλειστό χώρο.