Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κηπουρός/Ανθοκηπουρός/Κηποτεχνικός

Γενική Περιγραφή: Ο Κηπουρός είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με τη δημιουργία και τη φροντίδα της βλάστησης κήπων, πάρκων, περιβολιών. Συγκεκριμένα, είναι αυτός που με τη βοήθεια εργαλείων κηπευτικής και ειδικών λιπασμάτων φυτεύει και φροντίζει τα φυτά και τη βλάστηση γενικά, σε κήπους και πάρκα. Καλλιεργεί, μεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, ραντίζει, ποτίζει τα φυτά και, γενικά, κάνει όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα ενός κήπου. Επίσης, ενημερώνεται για τις τάσεις στον καλλωπισμό κήπων, τα νέα είδη φυτών που κυκλοφορούν, τα νέα φάρμακα και εργαλεία που αφορούν τη φροντίδα των κήπων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις γεωπονικής. Οι γνώσεις αυτές αποκτώνται με τις ανάλογες σπουδές γεωπόνου σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΤΕΕ, οι περισσότεροι κηπουροί όμως ασχολούνται με το επάγγελμα με εφόδιο την προσωπική τους εμπειρία ή μετά από μαθητεία κοντά σε έμπειρο Κηπουρό ή γεωπόνο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητα χαρακτηριστικά του επαγγελματία είναι:

  • Επιμέλεια, επινοητικότητα, δημιουργικότητα
  • Καλό γούστο, αισθητική αντίληψη, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον
  • Αίσθηση της δημιουργίας, ευαισθησία, καλαισθησία
  • Καλλιτεχνική διάθεση
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και διάφορων ποικιλιών φυτών
  • Μηχανική ικανότητα για την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων
  • Γνώση των ειδών των φυτών και του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται καλύτερα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Κηπουρού είναι ένα επάγγελμα με αρκετή ζήτηση σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στην εξασφάλιση, δημιουργία και διατήρηση του πρασίνου ως παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων της πόλης. Παράλληλα, για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται πάντα πλήρης εξειδίκευση και υπάρχει ικανοποιητική προσφορά εργασίας. Γενικότερα, η αγορά εργασίας παρουσιάζει σήμερα μια καλύτερη εικόνα απ' ό,τι πριν μερικά χρόνια, γεγονός που επιτρέπει την πρόβλεψη ότι οι προοπτικές για την εξέλιξη του επαγγέλματος θα είναι θετικές και στο μέλλον.

Ο Κηπουρός απασχολείται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε δήμους και κοινότητες για τη φροντίδα των δημόσιων πάρκων και κήπων, σε εταιρείες με αντικείμενο την κηπευτική, όπως καταστήματα πωλήσεων, εκθέσεις ανθοκομικής ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας κηπευτικές-κηπουρικές εργασίες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν κήπους. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δική του επιχείρηση καλλωπιστικών φυτών και ειδών κηπουρικής και να ασχοληθεί με την παραγωγή και τη διάθεσή τους.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Κηπουρού είναι δημιουργική εργασία. Εργάζεται σχεδόν πάντα σε εξωτερικό χώρο, στους κήπους και στα πάρκα, όπου είναι εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές, είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί σκαλωσιές για το κλάδεμα των δέντρων ή την περιποίηση ψηλών φυτών, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα ή ραντίζει, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε εισπνοή αυτών, καθώς και δερματικές παθήσεις και αλλεργικές αντιδράσεις - ειδικά όταν έχει ευαισθησία ή προδιάθεση.