Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιατρικός Επισκέπτης

Γενική Περιγραφή: Ο Ιατρικός Επισκέπτης είναι υπάλληλος φαρμακευτικής βιομηχανίας ή εταιρείας που επισκέπτεται γιατρούς, οδοντογιατρούς, φαρμακοποιούς, κλινικές, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, για την ενημέρωση/προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και τη σύναψη συμβολαίων. Έχει ως έργο του την ενημέρωση των ιατρών, αλλά και άλλων υγειονομικών παραγόντων, για τα καινούργια φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς και την υπενθύμιση για τη χορήγηση και τη δράση των παλαιότερων σκευασμάτων.

Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί τακτική εκπαίδευση και ενημέρωση σε ιατρικά και φαρμακευτικά θέματα, αλλά και υλοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών στόχων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιατρικός επισκέπτης είναι διαφημιστικά έντυπα, στα οποία αναγράφονται σημαντικά στοιχεία του σκευάσματος, αποτελέσματα κλινικών μελετών, καθώς και δείγματα σκευασμάτων. Τα έντυπα και τα δείγματα παρέχονται από τις φαρμακοβιομηχανίες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που παρέχεται από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος προτιμούνται τα άτομα που έχουν γενικά κάποιο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δίπλωμα από ανώτερη σχολή, ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, ή κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με τον υγειονομικό τομέα. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, όχι όμως και απαραίτητη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ιατρικός Επισκέπτης πρέπει να διαθέτει όλα τα προσόντα ενός καλού ειδικού πωλήσεων. Χρειάζεται να διαθέτει:

  • Δυναμικότητα και αυτοπεποίθηση
  • Ικανότητα δημιουργίας δημοσίων σχέσεων
  • Ικανότητα παρουσίασης
  • Διαπραγματευτική ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Πειθώ και καλούς τρόπους
  • Ικανότητα πειθούς.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Γενικά η ζήτηση για Ιατρικούς Επισκέπτες είναι μεγάλη, γιατί οι περισσότεροι δεν παραμένουν πολλά χρόνια στο επάγγελμα. Οι προοπτικές του επαγγέλματος δεν διαφαίνονται θετικές λόγω των επερχόμενων αλλαγών στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Ο Ιατρικός Επισκέπτης εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες ή αντιπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών και προωθεί τα προϊόντα τους σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων, ιδιωτικά ιατρεία και φαρμακεία. Οι μηνιαίες αποδοχές, μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος, είναι αρκετά υψηλές, ενώ υπάρχουν οικονομικά επιδόματα, καθώς και ποσοστά επί των πωλήσεων σκευασμάτων. Πολλές επιχειρήσεις παρέχουν επιπλέον ειδικά προνόμια για να δώσουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους, όπως αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, ταξίδια στο εξωτερικό, δώρα, κ.λπ. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ιατρικός Επισκέπτης εργάζεται εντός ή εκτός γραφείου με εξωτερικές μετακινήσεις, αλλά γενικά σε εσωτερικούς χώρους. Η προσέγγιση των πελατών γίνεται κυρίως ατομικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και ομαδικά, όταν βρίσκονται πολλά άτομα στον ίδιο χώρο. Η προσέγγιση διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά της ώρας. Ο Ιατρικός Επισκέπτης αναλαμβάνει μια γεωγραφική περιοχή με συγκεκριμένο πελατολόγιο, την οποία επισκέπτεται με καθημερινές διαδρομές βάσει του προγράμματος επισκέψεων που καταρτίζει. Το ωράριο εργασίας είναι συνήθως διακεκομμένο με αρκετή συνήθως υπερωριακή απασχόληση κατά το ενδιάμεσο ή και στο τέλος του ωραρίου που όμως δεν είναι υποχρεωτική. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του το αναλώνει στις μετακινήσεις και επισκέψεις στους χώρους εργασίας των πελατών του, όπου προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας που αντιπροσωπεύει, ενώ λιγότερο μέρος το περνά στα γραφεία της επιχείρησης που εργάζεται, για ενημέρωση, οδηγίες, απολογισμούς κ.λπ.

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ιατρικός Επισκέπτης είναι οι συχνές μετακινήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις και οι μεγάλες αποστάσεις, καθώς και οι δυσκολίες συνεργασίας με τους γιατρούς που είναι συνήθως απασχολημένοι και δεν του διαθέτουν εύκολα χρόνο για να κάνει την ενημέρωσή του.